à venir
en cours
terminé

Mineralutställning 3 juni 2024

Att upptäcka i butiken :
Jasper Prism
42
600 gram
155x50x45 mm
Jasper Prism
55
760 gram
160x60x50 mm
Rosenkvartsprisma
950 gram
185x60x50 mm
Jasper Prism
41
580 gram
155x55x45 mm
Honey calcite rock
75
1.58 kilo
170x100x50 mm
Jasper Prism
49
700 gram
165x55x50 mm
NEW
Bergkristallprisma
71
325 gram
88x62x45 mm
NEW
Grön fluorit friform
1.3 kilo
135x95x55 mm
NEW
Grönt fluorit oktaederblock
1.08 kilo
100x85x80 mm
PRO
Rå stenkristall
2.86 kilo
15 produkter
blått kalcitprisma
55
730 gram
165x50x45 mm
NEW
Kvartsprisma med inneslutning
68
310 gram
109x48x45 mm