SÖK PRODUKTER
Efter färger :
0 på 1999€
0 på 24900gr.
0 på 855mm
Kundbetyg
100% positiv
 Allmän utvärdering
 Produktkvalité
 Förpackning och paket
 Frakt och leverans

Rättsligt meddelande

1. Presentation av webbplatsen.

Enligt artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för förtroende för den digitala ekonomin informeras användare av mineraly.fr-webbplatsen om de olika intressenternas identitet i samband med dess genomförande. och dess uppföljning:

Ägare: Richard Didier - RCS RENNES 833448111 - 3 Boulevard Villebois Mareuil, 35000 Rennes

Skapare: Richard Didier

Publikationsansvarig: Nirina Rakotomahefa - contact@mineraly.fr

Värd: DRI - Batiment 11, Espace Villeneuve, 28 rue de villeneuve, 72650 Saint-Saturnin


2. Allmänna användningsvillkor för webbplatsen och de tjänster som erbjuds.

Användning av mineraly.fr-webbplatsen innebär att du accepterar de allmänna användningsvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användningsvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, användare av webbplatsen mineraly.fr uppmanas därför att konsultera dem regelbundet.

Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare hela tiden. Ett avbrott på grund av tekniskt underhåll kan dock bestämmas av Ravaka & Mineraly, som sedan kommer att försöka kommunicera till användarna i förväg datum och tider för interventionen.

Webbplatsen mineraly.fr uppdateras regelbundet. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de är ändå bindande för användaren, som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att bekanta sig med dem.


3. Beskrivning av tillhandahållna tjänster.

Syftet med mineraly.fr-webbplatsen är att ge information om alla företagets aktiviteter.

Ravaka & Mineraly strävar efter att ge så korrekt information som möjligt på mineraly.fr-webbplatsen. Det kan dock inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, varken av sig själv eller av tredje part som tillhandahåller denna information.

All information som anges på mineraly.fr-webbplatsen ges endast för information och kan komma att ändras. Dessutom är informationen på mineraly.fr-webbplatsen inte uttömmande. De ges under förutsättning att ändringar har gjorts sedan de släpptes online.


4. Avtalsenliga begränsningar av tekniska data.

Webbplatsen använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för materiella skador relaterade till användningen av webbplatsen. Dessutom godkänner användaren av webbplatsen att komma åt webbplatsen med ny utrustning, som inte innehåller virus och med en uppdaterad senaste generationens webbläsare


5. Immateriella rättigheter och förfalskningar.

Ravaka & Mineraly äger immateriella rättigheter eller innehar rättigheterna att använda alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyp, ikoner, ljud, programvara.

Reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av webbplatsens delar, oavsett vilket sätt eller vilken process som används, är förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från: Ravaka & Mineraly.

All obehörig användning av webbplatsen eller något av elementen som den innehåller kommer att betraktas som en överträdelse och åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i immaterialrättslagen.


6. Ansvarsbegränsningar.

Ravaka & Mineraly kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som orsakats av användarens utrustning vid åtkomst till mineraly.fr-anläggningen och som härrör från användningen av utrustning som inte uppfyller specifikationerna punkt 4, antingen utseendet på ett fel eller en inkompatibilitet.

Ravaka & Mineraly kan inte heller hållas ansvariga för indirekta skador (såsom förlust av marknad eller förlust av möjligheter) till följd av användningen av mineraly.fr-webbplatsen.

Interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktområdet) är tillgängliga för användare. Ravaka & Mineraly förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, ta bort allt innehåll som publiceras i detta utrymme som skulle bryta mot tillämplig lag i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. I förekommande fall förbehåller sig Ravaka & Mineraly också rätten att ifrågasätta det civila och / eller straffrättsliga ansvaret för användaren, särskilt i händelse av ett rasistiskt, kränkande, förtalande eller pornografiskt meddelande, oavsett vilket medium som används. (text, fotografering ...).


7. Hantering av personuppgifter.

I Frankrike skyddas personuppgifter särskilt av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet om 24 oktober 1995.

När du använder mineraly.fr-webbplatsen kan följande samlas in: URL: en till länkarna genom vilka användaren besökt mineraly.fr-webbplatsen, användarens åtkomstleverantör användarens IP-adress (Internet Protocol).

I alla fall samlar Ravaka & Mineraly endast personlig information om användaren för behovet av vissa tjänster som erbjuds av mineraly.fr-webbplatsen. Användaren tillhandahåller denna information med fullständig kunskap om fakta, särskilt när han själv anger den. Användaren av mineraly.fr-webbplatsen informeras sedan om skyldigheten att inte tillhandahålla denna information.

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lagen 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter har varje användare rätt till åtkomst, rättelse och motstånd mot personuppgifter. beträffande honom, genom att göra sin skriftliga och undertecknade begäran tillsammans med en kopia av identitetsdokumentet med handhavaren av dokumentet, med angivande av adressen till vilken svaret måste skickas.

Ingen personlig information om användaren av mineraly.fr-webbplatsen publiceras utan användarens kunskap, utbytas, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part. Endast antagandet om inlösen av Ravaka & Mineraly och dess rättigheter skulle möjliggöra överföring av sådan information till den potentiella köparen, som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att lagra och modifiera data med avseende på användaren av site mineraly.fr.

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen från 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.


8. Hypertextlänkar och cookies.

Webbplatsen mineraly.fr innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser, upprättade med tillstånd från Ravaka & Mineraly. Ravaka & Mineraly har dock inte möjlighet att verifiera innehållet på de sajter som besöks och kommer därför inte att ta något ansvar för detta faktum.

Att surfa på webbplatsen mineraly.fr kan orsaka installation av kakor på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte tillåter identifiering av användaren, men som registrerar information om deras navigering på webbplatsen. De data som sålunda erhålls syftar till att underlätta navigering på sajten: memorering av de senast visade produkterna, memorering av kundvagnen, cookies kopplade till säkerhet vid åtkomst till en betalningsmetod vid beställning, mätning cookies anonymt besök.

Att vägra att installera en cookie kan göra det omöjligt att komma åt vissa tjänster. Användaren kan dock konfigurera sin dator enligt följande för att vägra installationen av cookies:

I Internet Explorer: verktygsflik (piktogram i form av en kugge längst upp till höger) / internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Validera OK.

I Firefox: Klicka på Firefox-knappen högst upp i webbläsarfönstret och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Konfigurera bevarande reglerna för: använd personliga parametrar för historik. Slutligen avmarkera det för att inaktivera kakor.

I Safari: Klicka högst upp till höger i webbläsaren på menypiktogramet (symboliserat av en kugge). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet "Konfidentialitet". I avsnittet "Cookies" kan du blockera cookies.

Under Chrome: Klicka högst upp till höger i webbläsaren på menypiktogramet (symboliserat med tre horisontella linjer). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på inställningar i avsnittet "Sekretess". På fliken "Sekretess" kan du blockera cookies.


9. Tillämplig lag och tilldelning av jurisdiktion.

Varje tvist i samband med användningen av mineraly.fr-webbplatsen är underkastad fransk lag. Exklusiv behörighet tillskrivs de behöriga domstolarna i Paris.


10. De viktigaste lagarna i fråga.

Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, särskilt ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om databehandling, filer och friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för förtroende för den digitala ekonomin.


11. Lexikon.

Användare: Internetanvändare ansluter med den ovan nämnda webbplatsen.

Personlig information: "information som tillåter, i vilken form som helst, direkt eller indirekt, identifiering av de fysiska personer som den gäller" (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).