HÄNVISAR TILL ETT EVENEMANG
Lägg till ett evenemang i dagordningen: utställning, mineral- eller fossilmarknad, mineralogiskt evenemang, mässa ...

Pau - 33: e mineraler och fossilmässa

2
dagar
2020
18 april
FR
Frankriika

PAU
Av Saturday, April 18, 2020 på Sunday, April 19, 2020

33: e mineraler och fossilmässa
Parc des expositions
Boulevard hampetier de Ribes
64000 Pau
FRANKRIIKA
33: e mineraler och fossilmässa
Att upptäcka i butiken :
NEW
Agat sfär
43
710 gram
770x770x770 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
48
560 gram
85x80x80 mm
NEW
rå kvartskristall
49
960 gram
150x80x70 mm
NEW
Dekorativ grön fluorit
1.05 kilo
120x80x50 mm
NEW
Mineralägg i septaria
670 gram
70x70x100 mm
NEW
Rosenkvartspyramid
610 gram
85x85x85 mm
NEW
Bergskristall låga
41
740 gram
120x80x60 mm
NEW
Mineralägg i septaria
740 gram
75x75x95 mm
NEW
Blå kalcitsfär
52
710 gram
770x770x770 mm
NEW
Jaspis sfär
85
1.33 kilo
950x950x950 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
48
570 gram
75x80x80 mm
NEW
Kambamba jaspis mineralägg
79
1.3 kilo
90x90x120 mm