HÄNVISAR TILL ETT EVENEMANG
Lägg till ett evenemang i dagordningen: utställning, mineral- eller fossilmarknad, mineralogiskt evenemang, mässa ...

Madrid - Mineralsutställning Madrid 2020

3
dagar
2020
06 mars
ES
Spánia

MADRID
Av Friday, March 6, 2020 på Sunday, March 8, 2020

Mineralsutställning Madrid 2020
Universidad Politécnica
28040 Madrid
SPÁNIA
Mineralsutställning Madrid 2020
Att upptäcka i butiken :
NEW
Dekorativ gul kvarts
42
880 gram
110x80x65 mm
NEW
Naturlig apatitsten
48
880 gram
100x80x60 mm
NEW
Samling septaria
1.05 kilo
120x80x65 mm
NEW
Agat låga
41
750 gram
140x65x60 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
59
660 gram
75x75x75 mm
NEW
Gul kvarts för uppsamling
40
830 gram
110x90x55 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
45
530 gram
75x80x80 mm
NEW
Dekorativ grön fluorit
960 gram
100x90x50 mm
NEW
Låga i septaria
1000 gram
135x80x75 mm
NEW
Låga i septaria
1.15 kilo
155x75x70 mm
NEW
Grön jaspispyramid
55
640 gram
70x95x95 mm
NEW
Polerad rökkvartskristall
640 gram
180x90x30 mm