HÄNVISAR TILL ETT EVENEMANG
Lägg till ett evenemang i dagordningen: utställning, mineral- eller fossilmarknad, mineralogiskt evenemang, mässa ...

Dagordning 2020 mars 08 Saint Sébastien sur Loire

Saint Sébastien sur Loire - 8th Minerals and Fossils Exchange

1
dag
2020
08 mars
FR
Frankriika

SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
De Sunday, March 8, 2020

8th Minerals and Fossils Exchange
Salle de la Noé Cotté
24 Rue de la Noé Cotté
44230 Saint Sébastien sur Loire
FRANKRIIKA
  http://www.cmpssl.fr
  f.cercleron@gmail.com
  Mr CERCLERON Fabrice
8th Minerals and Fossils Exchange
Att upptäcka i butiken :
NEW
Grön fluorit natursten
800 gram
110x70x55 mm
NEW
Rosenkvartslåga
950 gram
125x70x70 mm
NEW
Rosenkvartspyramid
540 gram
80x75x75 mm
NEW
Agat låga
69
1.2 kilo
160x100x60 mm
NEW
Grön fluorit för uppsamling
950 gram
95x85x70 mm
NEW
Låga i septaria
1000 gram
135x80x75 mm
NEW
Bergskristall låga
41
740 gram
120x80x60 mm
NEW
Grön fluorit friform
1.35 kilo
110x90x70 mm
NEW
Naturliga septaria
1.7 kilo
150x100x75 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
65
750 gram
90x90x90 mm
NEW
Låga i septaria
790 gram
140x60x60 mm
NEW
Apatitblock att lägga
46
840 gram
110x80x55 mm