Metz - Mineraler, fossil och ädelstenar

2
dagar
2020
28 mars
FR
Frankriika

METZ
Av Saturday, March 28, 2020 på Sunday, March 29, 2020

Mineraler, fossil och ädelstenar
Arsenal Metz cité Musicale
3 Avenue Ney
57000 Metz
FRANKRIIKA
  https://www.metz-mineral.fr/
  contact@metz-mineral.fr
  0644661011
  Aksel Minérals
Mineraler, fossil och ädelstenar
Att upptäcka i butiken :
PRO
Roskvartsstenar
2.19 kilo
15 produkter
NEW
Polerad kambamba jasper från madagaskar
70
1.25 kilo
150x90x50 mm
NEW
Block av polerad kambamba jasper
52
930 gram
125x100x40 mm
NEW
Polerat polerat bergkristallblock
59
800 gram
135x80x45 mm
PRO
Orbicular jaspis pebble
1.7 kilo
16 produkter
NEW
Polerad jaspissten från madagaskar
59
1.4 kilo
190x85x50 mm
NEW
Polerad bergskristall från madagaskar
89
1.18 kilo
125x80x45 mm
NEW
Polerad jaspis dekorativ sten
59
1.55 kilo
160x100x60 mm
NEW
Prisma
70
510 gram
120x55x45 mm
NEW
Fossilerad bärnstenssten
24 gram
40x33x26 mm
NEW
Polerad bergkristallfri form
79
1.05 kilo
125x100x55 mm