HÄNVISAR TILL ETT EVENEMANG
Lägg till ett evenemang i dagordningen: utställning, mineral- eller fossilmarknad, mineralogiskt evenemang, mässa ...

Barcelona - Mineraler, fossil och ädelstenar rättvis

3
dagar
2020
13 november
ES
Spánia

BARCELONA
Av Friday, November 13, 2020 på Sunday, November 15, 2020

Mineraler, fossil och ädelstenar rättvis
Fira de Barcelona
Avinguda de la Reina Maria Cristina
8004 Barcelona
SPÁNIA
Mineraler, fossil och ädelstenar rättvis
Att upptäcka i butiken :
NEW
Dekorativ blå apatit
65
1.1 kilo
120x80x60 mm
NEW
Låga i septaria
1.15 kilo
155x75x70 mm
NEW
Låga i septaria
1000 gram
145x70x60 mm
NEW
Gul quartz rock
55
1.1 kilo
145x85x50 mm
NEW
Låga i septaria
1.15 kilo
150x80x80 mm
NEW
Polerad septaria sten
910 gram
115x85x60 mm
NEW
rå kvartskristall
960 gram
150x80x70 mm
NEW
Dekorativa septaria
980 gram
120x90x65 mm
NEW
Agat låga
69
1.2 kilo
160x100x60 mm
NEW
Polerad rökkvartssten
43
780 gram
100x80x65 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
48
570 gram
75x80x80 mm
NEW
Dekorativ grön fluorit
960 gram
100x90x50 mm