à venir
en cours
terminé
HÄNVISAR TILL ETT EVENEMANG
Lägg till ett evenemang i dagordningen: utställning, mineral- eller fossilmarknad, mineralogiskt evenemang, mässa ...

Mineralutställning mars 2021

MONDAY 1
TUESDAY 2
WEDNESDAY 3
THURSDAY 4
FRIDAY 5
SATURDAY 6
SUNDAY 7
MONDAY 8
TUESDAY 9
WEDNESDAY 10
THURSDAY 11
FRIDAY 12
SATURDAY 13
SUNDAY 14
MONDAY 15
TUESDAY 16
WEDNESDAY 17
THURSDAY 18
FRIDAY 19

SATURDAY 20
March 2021

6: e mineralutbytet 6: e mineralutbytet
Frankriika Thonon les bains 74200 Thonon les bains

SUNDAY 21
March 2021

6: e mineralutbytet 6: e mineralutbytet
Frankriika Thonon les bains 74200 Thonon les bains
MONDAY 22
TUESDAY 23
WEDNESDAY 24
THURSDAY 25
FRIDAY 26
SATURDAY 27
SUNDAY 28
MONDAY 29
TUESDAY 30
WEDNESDAY 31
Att upptäcka i butiken :
NEW
Mineralägg i septaria
670 gram
70x70x100 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
42
490 gram
80x75x75 mm
NEW
Pyramid i septaria
470 gram
80x75x75 mm
NEW
Blå kalcitsfär
52
710 gram
770x770x770 mm
NEW
Agat mineral ägg
40
660 gram
70x70x100 mm
NEW
Kambamba jaspis mineralägg
89
1.45 kilo
90x90x125 mm
NEW
Mineralägg i septaria
870 gram
75x75x110 mm
NEW
Mineralägg i septaria
940 gram
80x80x110 mm
NEW
Låga i septaria
1.2 kilo
150x80x75 mm
NEW
Agat låga
59
1.05 kilo
145x70x75 mm
NEW
Blå kalcitsfär
65
865 gram
820x820x820 mm
NEW
Blått kalcit mineralägg
79
1.3 kilo
85x85x125 mm