à venir
en cours
terminé
HÄNVISAR TILL ETT EVENEMANG
Lägg till ett evenemang i dagordningen: utställning, mineral- eller fossilmarknad, mineralogiskt evenemang, mässa ...

Mineralutställning 21 november 2021

Frankriika Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse
12: e mineraler, fossiler och smycken

12: e mineraler, fossiler och smycken

Av Saturday, November 20, 2021 på Sunday, November 21, 2021

Salle des Fêtes
26790 Suze-la-Rousse
Att upptäcka i butiken :
NEW
Rosenkvartssfär
1000 gram
1150x1150x1150 mm
NEW
Blå kalcitsfär
99
1.36 kilo
930x930x930 mm
NEW
Mineralägg i septaria
720 gram
75x75x90 mm
NEW
Låga i septaria
1.3 kilo
145x80x80 mm
NEW
Låga i septaria
1.15 kilo
155x75x70 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
75
870 gram
90x90x90 mm
NEW
Bergskristall låga
41
740 gram
120x80x60 mm
NEW
Rosenkvartspyramid
540 gram
80x75x75 mm
NEW
Mineralägg i septaria
950 gram
80x80x110 mm
NEW
Dekorativ grön fluorit
1.05 kilo
120x80x50 mm
NEW
Låga i septaria
1000 gram
135x80x75 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
48
560 gram
85x80x80 mm