à venir
en cours
terminé
HÄNVISAR TILL ETT EVENEMANG
Lägg till ett evenemang i dagordningen: utställning, mineral- eller fossilmarknad, mineralogiskt evenemang, mässa ...

Mineralutställning 26 april 2020

Frankriika Aumale Aumale
5: e stipendiet Utställning av mineraler och fossilförhistoria

5: e stipendiet Utställning av mineraler och fossilförhistoria

Av Saturday, April 25, 2020 på Sunday, April 26, 2020

Place du Marché
76390 Aumale
Šveica Zürich Zürich
9: e stenvärlden

9: e stenvärlden

Av Saturday, April 25, 2020 på Sunday, April 26, 2020

Bederstrasse 25
8002 Zürich
Att upptäcka i butiken :
NEW
Rosenkvartspyramid
540 gram
75x75x75 mm
NEW
Jaspis sfär
85
1.33 kilo
950x950x950 mm
NEW
Låga i septaria
970 gram
150x70x70 mm
NEW
Agat mineral ägg
40
660 gram
70x70x100 mm
NEW
Mineralägg i septaria
720 gram
75x75x90 mm
NEW
Opal sfär
65
1.06 kilo
930x930x930 mm
NEW
Rosenkvartspyramid
610 gram
85x85x85 mm
NEW
Blått kalcit mineralägg
79
1.3 kilo
85x85x125 mm
NEW
Låga i septaria
1.15 kilo
155x75x70 mm
NEW
Mineralägg i septaria
1.05 kilo
80x80x115 mm
NEW
Blå kalcitsfär
58
770 gram
780x780x780 mm
NEW
Låga i septaria
790 gram
140x60x60 mm