à venir
en cours
terminé
HÄNVISAR TILL ETT EVENEMANG
Lägg till ett evenemang i dagordningen: utställning, mineral- eller fossilmarknad, mineralogiskt evenemang, mässa ...

Mineralutställning 8 maj 2020

Spánia Madrid Madrid
1: a internationella mässan med mineraler, fossil och smycken

1: a internationella mässan med mineraler, fossil och smycken

Av Friday, May 8, 2020 på Sunday, May 10, 2020

Calle de Miguel Ángel, 29, 31
28010 Madrid
Att upptäcka i butiken :
NEW
Grön fluorit polerad friform
750 gram
80x85x55 mm
NEW
Sfär i septaria
900 gram
830x830x830 mm
NEW
Rosenkvartspyramid
540 gram
75x75x75 mm
NEW
Rosenkvartspyramid
560 gram
90x76x75 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
59
660 gram
75x75x75 mm
NEW
Blå kalcitsfär
65
865 gram
820x820x820 mm
NEW
Kambamba jaspis mineralägg
55
900 gram
75x75x110 mm
NEW
Agat låga
40
720 gram
130x80x60 mm
NEW
Rosenkvartslåga
950 gram
130x80x75 mm
NEW
Mineralägg i septaria
800 gram
75x75x95 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
48
560 gram
85x80x80 mm
NEW
Kambamba jaspis pyramid
47
550 gram
80x80x80 mm