à venir
en cours
terminé
HÄNVISAR TILL ETT EVENEMANG
Lägg till ett evenemang i dagordningen: utställning, mineral- eller fossilmarknad, mineralogiskt evenemang, mässa ...

Att upptäcka i butiken :
NEW
Sfär i septaria
810 gram
810x810x810 mm
-25%
Septaria natursten
51.75
1.2 kilo
130x90x65 mm
NEW
Jaspis sfär
85
1.4 kilo
960x960x960 mm
NEW
Sfär i septaria
1.04 kilo
870x870x870 mm
NEW
Rosenkvartslåga
950 gram
125x70x70 mm
PRO
Prydnadskvartsprisma
2.32 kilo
16 produkter
NEW
Rosenkvartspyramid
540 gram
75x75x75 mm
NEW
Rosenkvartslåga
850 gram
125x70x70 mm
NEW
Dekorativ grön fluorit
1.05 kilo
120x80x50 mm
NEW
Grön fluorit för uppsamling
950 gram
95x85x70 mm
NEW
Pyramid i septaria
810 gram
90x90x90 mm
NEW
Låga i septaria
790 gram
140x60x60 mm