à venir
en cours
terminé

Mineralutställning 9 maj 2020

Spánia Madrid Madrid
1: a internationella mässan med mineraler, fossil och smycken

1: a internationella mässan med mineraler, fossil och smycken

Av Friday, May 8, 2020 på Sunday, May 10, 2020

Calle de Miguel Ángel, 29, 31
28010 Madrid
Att upptäcka i butiken :
NEW
Azurit
49
1.25 kilo
130x100x100 mm
NEW
Azurit malakit och galena
49
1000 gram
140x100x50 mm
NEW
Grönt fluorit oktaederblock
1.08 kilo
100x85x80 mm
Rå stenkristall
49
540 gram
140x105x40 mm
NEW
Kvartskristallprisma med kloritinneslutning
49
203 gram
67x49x31 mm
NEW
Polerat förstenat trä från madagaskar
1.05 kilo
220x180x18 mm
Prisma i septaria
600 gram
155x55x45 mm
NEW
Kambamba jasper sphere
99
1.51 kilo
100x100x100 mm
Rosenkvartsprisma
750 gram
185x55x45 mm
Jasper Prism
55
760 gram
160x60x50 mm
NEW
Bergkristallprisma med inneslutning
41
190 gram
54x52x50 mm
Fluoritprisma
750 gram
170x45x45 mm