à venir
en cours
terminé
HÄNVISAR TILL ETT EVENEMANG
Lägg till ett evenemang i dagordningen: utställning, mineral- eller fossilmarknad, mineralogiskt evenemang, mässa ...

Mineralutställning 20 mars 2020

Polen Gdansk Gdansk
Internationell utställning av bärnsten, smycken och ädelstenar

Internationell utställning av bärnsten, smycken och ädelstenar

Av Wednesday, March 18, 2020 på Saturday, March 21, 2020

ul. Zaglowa 11
80560 Gdansk
Att upptäcka i butiken :
NEW
Agat låga
59
1.05 kilo
160x65x65 mm
NEW
Kambamba jaspis pyramid
47
550 gram
80x80x80 mm
NEW
Blå kalcitpyramid
48
560 gram
85x80x80 mm
NEW
Jaspis sfär
75
1.19 kilo
920x920x920 mm
NEW
Sfär i septaria
900 gram
830x830x830 mm
NEW
Blå kalcitsfär
99
1.36 kilo
930x930x930 mm
NEW
Kambamba jaspis mineralägg
44
730 gram
70x70x100 mm
NEW
Mineralägg i septaria
740 gram
75x75x95 mm
NEW
Rosenkvartssfär
1.39 kilo
920x920x920 mm
NEW
Rosenkvartslåga
950 gram
125x70x70 mm
NEW
Jaspis sfär
85
1.4 kilo
960x960x960 mm
NEW
Rosenkvartspyramid
540 gram
75x75x75 mm