à venir
en cours
terminé
HÄNVISAR TILL ETT EVENEMANG
Lägg till ett evenemang i dagordningen: utställning, mineral- eller fossilmarknad, mineralogiskt evenemang, mässa ...

Mineralutställning 18 oktober 2020

Frankriika Paris Paris
Paris International Fossil Minerals Gemstone Jewelry Fair

Paris International Fossil Minerals Gemstone Jewelry Fair

Av Friday, October 16, 2020 på Sunday, October 18, 2020

Boulevard Saint Jacques
75014 Paris
Att upptäcka i butiken :
NEW
Rosenkvartspyramid
620 gram
80x80x80 mm
NEW
Låga i septaria
1000 gram
145x70x60 mm
NEW
Rosenkvartslåga
950 gram
130x80x75 mm
NEW
Naturlig gul kvarts
75
1.5 kilo
145x85x75 mm
NEW
Prydnadsseptaria
980 gram
125x90x50 mm
NEW
Rosenkvartslåga
850 gram
125x70x70 mm
NEW
Dekorativa septaria
1.04 kilo
120x85x65 mm
NEW
Apatit pappersvikt
59
1.05 kilo
115x80x60 mm
NEW
Naturlig gul kvartssten
59
1.15 kilo
110x100x70 mm
NEW
Rosenkvartspyramid
550 gram
80x80x80 mm
NEW
Låga i septaria
970 gram
150x70x70 mm
NEW
Pyramid i septaria
470 gram
80x75x75 mm