Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ac Aktinium

Ac - Aktinium - METALLAKTINIDER

1047°
3197°
89
3
89
Ac
[Rn] 6d1 7s2
2
8
18
32
18
9
2
1.1
5.17
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Aktinium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Aktinium
Atomnummer 89
Atomisk massa 89
Symbol Ac
Fusionspunkt 1047
Kokpunkt 3197
Densitet 10.07
Period 7
Grupp 3
Upptäckt 1899 Debierne/Giesel
Överflöd 0.001
Radie 0
Elektronnegativitet 1.1
Jonisering 5.17
Isotopnummer 11
Elektronisk konfiguration [Rn] 6d1 7s2
Oxidationstillstånd 3
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,18,9,2