Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Mg Magnesium

Mg - Magnesium - ALKALISK JORDMETALL

Magnesium är ett kemiskt grundämne vars symbol är Mg och atomnummer 12. Det är det 8:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. Det är en grupp 2 jordalkalimetall från samma familj som aluminium, kalcium och beryllium.

Magnesium är en mjuk, silvergrå metall som är mycket reaktiv. Den är mycket motståndskraftig mot korrosion, men kan angripas av svag saltsyra. Magnesium är väldigt mjukt och kan lätt skäras med en bågfil.

Magnesium är en mycket brandfarlig metall och kan lätt antändas vid höga temperaturer. Det kan också reagera med vatten för att producera magnesiumhydroxid och väte. Magnesium är en mycket bra ledare av elektricitet och värme.

Magnesium används i många industrier. Det används för att tillverka legeringar för tillverkning av metalldelar, verktyg, motorer, flygplan och möbler. Det används också vid tillverkning av eldfasta metaller och vid tillverkning av byggmaterial. Magnesium används även inom läkemedelsindustrin för tillverkning av läkemedel, livsmedelstillsatser och antimikrobiella medel.
648.8°
1107°
24.3059
1
2
12
Mg
[Ne] 3s2
2
8
2
1.31
7.6462
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Magnesium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Magnesium
Atomnummer 12
Atomisk massa 24.3059
Symbol Mg
Fusionspunkt 648.8
Kokpunkt 1107
Densitet 1.738
Period 3
Grupp 2
Upptäckt 1755 Black
Överflöd 23300
Radie 1.7
Elektronnegativitet 1.31
Jonisering 7.6462
Isotopnummer 8
Elektronisk konfiguration [Ne] 3s2
Oxidationstillstånd 1,2
Elektron efter energinivå 2,8,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Actinolite 5.50 / 5.50 2.98
Adelite 5.00 / 5.00 3.73
Admontite 2.00 / 3.00 1.82
Adrianite
Aegirine-augite 6.00 / 6.00 3.40
Aenigmatite 5.00 / 6.00 3.74
Aerinite 3.00 / 3.00 2.48
Akatoreite 6.00 / 6.00 3.48
Akermanite 5.00 / 6.00 2.94
Akimotoite
Akrochordite 3.50 / 3.50 3.19
Aksaite 2.50 / 2.50 1.99
Albrechtschraufite 2.00 / 3.00 2.60
Aldermanite 2.00 / 2.00 2.00
Aliettite 1.00 / 2.00
Allanite-(La) 6.00 / 6.00 3.93
Alluaudite 5.00 / 5.50 3.45
Almarudite 6.00 / 6.00 2.71
Alpersite 2.50 / 2.50
Althausite 3.50 / 3.50 2.97
Alumino-magnesiohornblende
Alumino-magnesiotaramite
Alumino-ottoliniite
Aluminobarroisite 5.00 / 6.00 2.94
Aluminoceladonite
Aluminocopiapite 2.50 / 3.00 2.00
Aluminomagnesiohulsite 6.00 / 6.00 3.84
Aluminotschermakite 5.00 / 6.00
Aluminowinchite
Alumoåkermanite 4.00 / 5.00 3.00
Alumovesuvianite
Amakinite 3.50 / 4.00 2.93
Amesite 2.50 / 3.00 2.77
Ammoniomagnesiovoltaite
Anandite 3.00 / 4.00 3.94
Andrémeyerite 5.50 / 5.50 4.15
Angastonite 2.00 / 2.00 2.47
Anhydrokainite
Ankerite 3.50 / 4.00 3.00
Anthophyllite 5.00 / 6.00 2.85
Antigorite 3.50 / 4.00 2.50
Apexite 2.00 / 2.00 1.74
Arakiite 3.00 / 4.00
Ardennite-(As) 6.00 / 7.00 3.62
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Arhbarite
Aristarainite 3.50 / 3.50 2.03
Armalcolite 6.00 / 6.00 4.00
Armbrusterite 3.50 / 3.50 2.78
Arnhemite 2.33
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(BaNa)
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(NaFe)
Arrojadite-(PbFe) 4.00 / 5.00
Arrojadite-(SrFe)
Arseniopleite 3.50 / 3.50 4.22
Arsenowagnerite
Artinite 2.50 / 2.50 2.00
Arupite 1.50 / 2.00 2.00
Asbolane 6.00 / 6.00
Aspidolite 2.00 / 3.00 2.89
Astrophyllite 3.00 / 3.50 3.30
Atencioite 4.50 / 4.50 2.84
Attikaite 2.00 / 2.50 3.20
Augite 5.00 / 6.50 3.20
Axinite-(Mg) 6.50 / 7.00 3.27
Azoproite 5.50 / 5.50 3.63
Baileychlore 2.50 / 3.00 3.18
Bakhchisaraitsevite 2.00 / 2.50 2.50
Balangeroite 2.96
Balipholite 5.00 / 5.50 3.33
Bannisterite 4.00 / 4.00 2.83
Barahonaite-(Fe) 3.03
Barbertonite 1.50 / 2.00 2.10
Baricite 1.50 / 2.00 2.42
Barrerite 3.00 / 4.00 2.13
Barringtonite 2.83
Barroisite 5.00 / 6.00 3.00
Barytolamprophyllite 2.00 / 3.00 3.62
Batiferrite 6.00 / 6.00
Batisivite 7.00 / 7.00 4.62
Bayleyite 2.05
Baylissite 2.00
Bazzite 6.50 / 6.50 2.80
Bederite 5.00 / 5.00 3.48
Benstonite 3.00 / 4.00 3.60
Benyacarite 2.50 / 3.00 2.40
Berthierine 2.50 / 2.50 3.03
Berzeliite 4.50 / 5.00 4.08
Betpakdalite-CaMg 3.50 / 3.50 2.94
Beusite 5.00 / 5.00 3.60
Biraite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.76
Bischofite 1.50 / 2.00 1.56
Bjarebyite 4.00 / 4.00 4.02
Blatterite 6.00 / 6.00 4.70
Blödite 3.00 / 3.00 2.23
Bluestreakite 2.00 / 2.00 2.63