Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element He Helium

He - Helium - INGEN ÄDELGASMETALL

Helium är det näst lättaste kemiska grundämnet på grundämnenas periodiska skala, och det vanligaste i universum. Dess atomnummer är 2 och dess atommassa är 4 003 amu (Atomic Mass Units).

Helium är ett inert grundämne, det vill säga det reagerar inte på de flesta andra kemiska grundämnen. Den kombineras inte med andra element och är stabil vid rumstemperatur och tryck, förutom vid extrema förhållanden. Den har ingen lukt eller smak och är genomskinlig för synligt ljus.

Helium är mycket lätt och har en smältpunkt på -452,2°F (-268,9°C). Dess kokpunkt är den högsta av alla grundämnen, vid -452,1°F (-268,9°C). Den är också mycket oreaktiv och kombinerar inte med andra element, vilket gör den till en utmärkt värmeisolator och en inert gas för att skydda andra brandfarliga gaser.

Helium används i många industrier, inklusive kylning, fyrsystem och medicin. Den används också för att fylla ballonger och varmluftsblandare. Den används också vid tillverkning av fiberoptik, för belysning och personlig säkerhet. Slutligen används den för att fylla avgaserna från förbränningsmotorer, för att minska koldioxidutsläppen.
4.002602
0
2
He
1s2
2
0
24.5874
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Helium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Helium
Atomnummer 2
Atomisk massa 4.002602
Symbol He
Fusionspunkt -272.2
Kokpunkt -268.9
Densitet 0.0001785
Period 1
Grupp 18
Upptäckt 1868 Janssen
Överflöd 0.008
Radie 0.49
Elektronnegativitet 0
Jonisering 24.5874
Isotopnummer 5
Elektronisk konfiguration 1s2
Oxidationstillstånd 0
Elektron efter energinivå 2