Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element He Helium

He - Helium - INGEN ÄDELGASMETALL

Helium, en ädelgas, är det kemiska grundämnet med atomnummer 2, symbol He. Helium är det näst vanligaste elementet i universum. Detta element framhävdes först 1868 i solspektrumet. Helium är vid rumstemperatur en genomskinlig och luktfri gas, den är inte giftig.
4.002602
0
2
He
1s2
2
0
24.5874
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Helium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Helium
Atomnummer 2
Atomisk massa 4.002602
Symbol He
Fusionspunkt -272.2
Kokpunkt -268.9
Densitet 0.0001785
Period 1
Grupp 18
Upptäckt 1868 Janssen
Överflöd 0.008
Radie 0.49
Elektronnegativitet 0
Jonisering 24.5874
Isotopnummer 5
Elektronisk konfiguration 1s2
Oxidationstillstånd 0
Elektron efter energinivå 2