Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Zr Zirkonium

Zr - Zirkonium - ÖVERGÅNGSMETALL

Zirkonium är ett metalliskt kemiskt element i familjen övergångsmetaller som tillhör grupp 4 i det periodiska systemet och har atomnumret 40 och symbolen Zr. Detta element bearbetas för att erhålla ökat motstånd, låg expansionskoefficient, hög motståndskraft mot korrosion och låg densitet.

Zirkonium är en mycket lätt metall och en av de mest reaktiva övergångsmetallerna. Dess färg är vit och dess densitet är cirka 6,5 g/cm3. Zirkonium är också mycket resistent mot oxidation och korrosion av havsvatten och andra kemiskt aggressiva medier. Den är mycket formbar och kan formas och svetsas vid relativt låga temperaturer.

Zirkonium har en stark förmåga att absorbera neutroner och används därför ofta för att bygga kärnan i kärnreaktorer. Zirkonium är också en utmärkt värmeledare och kan användas för att tillverka rör och värmereflektorer. Dessutom är zirkonium ett valfritt material för tillverkning av elektriska ledningar och kablar eftersom det är mycket motståndskraftigt mot elektrokemisk korrosion.

Den huvudsakliga användningen av zirkonium är inom kärnkraftsindustrin och fordonssektorn. Den används främst för tillverkning av olika motorkomponenter och delar, inklusive avgasgrenrör, induktorer och ventiler. Zirkonium används även inom den kemiska och farmaceutiska industrin och används ofta för att tillverka filter, flaskor och rör för tillverkning av kemikalier. Dess användning är också utbredd inom flyg- och försvarsindustrin, särskilt för tillverkning av tankar och flygplansdelar, och för tillverkning av elektroniska komponenter såsom kondensatorer, motstånd och transformatorlindningar.
1852°
4377°
91.224
1
2
3
4
40
Zr
[Kr] 4d2 5s2
2
8
18
10
2
1.33
6.6339
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Zirkonium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Zirkonium
Atomnummer 40
Atomisk massa 91.224
Symbol Zr
Fusionspunkt 1852
Kokpunkt 4377
Densitet 6.506
Period 5
Grupp 4
Upptäckt 1789 Klaproth
Överflöd 165
Radie 2.2
Elektronnegativitet 1.33
Jonisering 6.6339
Isotopnummer 20
Elektronisk konfiguration [Kr] 4d2 5s2
Oxidationstillstånd 1,2,3,4
Elektron efter energinivå 2,8,18,10,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Aenigmatite 5.00 / 6.00 3.74
Allendeite 4.84
Andrianovite 5.00 / 5.00 3.02
Aqualite 4.00 / 5.00 2.66
Armstrongite 4.50 / 4.50 2.70
Baddeleyite 6.50 / 6.50 5.50
Baghdadite 6.00 / 6.00 3.48
Baratovite 3.50 / 3.50 2.92
Bazirite 6.00 / 6.50 3.82
Belyankinite 2.00 / 3.00 2.32
Bobtraillite 5.50 / 5.50 3.16
Burpalite 5.00 / 6.00 3.33
Calciocatapleiite 4.50 / 5.00 2.77
Calciohilairite 4.00 / 4.00 2.68
Calzirtite 6.00 / 7.00 5.01
Carbokentbrooksite 5.00 / 5.00 3.14
Catapleiite 6.00 / 6.00 2.75
Ceriopyrochlore-(Ce) 5.00 / 5.50 4.13
Dalyite 7.50 / 7.50 2.84
Darapiosite 5.00 / 5.00 2.92
Davinciite 5.00 / 5.00 2.85
Davisite
Dovyrenite 3.00 / 4.00 3.03
Dualite 5.00 / 5.00 2.84
Dusmatovite 4.50 / 4.50 2.96
Elbrusite
Ellenbergerite 6.50 / 6.50 3.15
Elpidite 7.00 / 7.00 2.54
Eudialyte 5.00 / 5.50 2.80
Eveslogite 5.00 / 5.00 2.85
Feklichevite 5.50 / 5.50 2.87
Fengchengite
Ferrokentbrooksite 5.00 / 6.00 3.06
Gaidonnayite 5.00 / 5.00 2.67
Gainesite 4.00 / 4.00 2.94
Gatedalite 4.78
Georgbarsanovite 5.00 / 5.00 3.05
Georgechaoite 5.00 / 5.00 2.70
Gittinsite 3.50 / 4.00 3.62
Golyshevite 5.50 / 5.50 2.89
Grenmarite 4.50 / 4.50 3.49
Gutkovaite-Mn 5.00 / 5.00 2.83
Hafnon 7.50 / 7.50 6.97
Haineaultite 3.00 / 4.00 2.28
Hainite 5.00 / 5.00 3.15
Hezuolinite 5.50 / 6.00 4.30
Hiärneite 7.00 / 7.00 5.44
Hilairite 4.50 / 4.50 2.72
Hiortdahlite 5.50 / 5.50 3.27
Hydroterskite
Ikranite 5.00 / 5.00 2.82
Ilyukhinite 5.00 / 5.00 2.70
Janhaugite 5.00 / 5.00 3.60
Jinshajiangite 4.50 / 5.00 3.61
Johnsenite-(Ce) 5.00 / 6.00 3.20
Kapustinite 6.00 / 6.00 2.78
Keldyshite 3.50 / 4.50 3.30
Kentbrooksite 5.00 / 6.00 3.07
Kerimasite 7.00 / 7.00 4.11
Khibinskite 4.50 / 5.50 3.30
Khomyakovite 5.00 / 6.00 3.14
Kimzeyite 7.00 / 7.00 4.00
Kochite 5.00 / 5.00 3.32
Komkovite 3.00 / 4.00 3.31
Kosnarite 4.50 / 4.50 3.19
Kostylevite 5.00 / 5.00 2.74
Kristiansenite 5.50 / 6.00 3.30
Laachite 5.42
Labyrinthite 5.00 / 6.00 2.88
Lakargiite 8.00 / 8.50 4.59
Låvenite 6.00 / 6.00 3.51
Lemoynite 4.00 / 4.00 2.29
Lindsleyite 7.50 / 7.50 4.63
Litvinskite 5.00 / 5.00 2.61
Loranskite-(Y) 5.00 / 5.00 4.40
Loudounite 5.00 / 5.00 2.48
Loveringite 7.50 / 7.50 4.41
Lovozerite 5.00 / 5.00 2.30
Malhmoodite 3.00 / 3.00 2.88
Manganoeudialyte 5.00 / 6.00 2.89
Manganokhomyakovite 5.00 / 6.00 3.13
Marianoite 6.00 / 6.00 3.32
Mathiasite 7.50 / 7.50 4.60
Mccrillisite 4.50 / 4.50 3.12
Menezesite 4.00 / 4.00 4.18
Mogovidite 5.50 / 5.50 2.90
Mongshanite 5.00 / 6.00
Mosandrite 4.00 / 4.00 3.29
Nalivkinite 3.29
Natrolemoynite 3.00 / 3.00 2.47
Niobokupletskite 3.00 / 4.00 3.33
Normandite 5.00 / 6.00 3.48
Oneillite 5.00 / 6.00 3.20
Painite 8.00 / 8.00 4.00
Panguite 3.75
Parakeldyshite 5.50 / 6.00 3.39
Paraumbite 4.50 / 4.50 2.59
Penkvilksite 5.00 / 5.00 2.63
Petarasite 5.00 / 5.50 2.88