Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Fe Järn

Fe - Järn - ÖVERGÅNGSMETALL

Järn är ett kemiskt grundämne med symbolen Fe och atomnummer 26. Det är det fjärde vanligaste kemiska grundämnet i jordskorpan och det näst vanligaste i människokroppen.

Järn är en mjuk och hållbar vitgrå metall. Det är hårdare än koppar, men är mer formbart och lättare att arbeta med.

Järn finns oftast i sin "järn"-form i naturen, men det produceras också som "rent järn". Järn används för att tillverka verktyg och vapen, såväl som användbara metalldelar för många applikationer, inklusive stödkonstruktioner, fordon och byggnadsvärlden.

Järn är också mycket viktigt för människokroppen. Det är nödvändigt för bildandet av röda blodkroppar, som bär syre i blodet. Järnbrist kan leda till anemi, ett tillstånd som kännetecknas av svaghet och trötthet.

Järn är också nödvändigt för en sund tillväxt och för att förebygga vissa sjukdomar. Järnrika livsmedel inkluderar nötkött, bönor, mandel och spenat. Järntillskott bör tas med försiktighet och ordineras vanligtvis endast för personer med anemi.
1535°
2750°
55.845
-2
-1
1
2
3
4
5
6
26
Fe
[Ar] 3d6 4s2
2
8
14
2
1.83
7.9024
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Järn Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Järn
Atomnummer 26
Atomisk massa 55.845
Symbol Fe
Fusionspunkt 1535
Kokpunkt 2750
Densitet 7.874
Period 4
Grupp 8
Upptäckt 0 Prehistoric
Överflöd 56300
Radie 1.7
Elektronnegativitet 1.83
Jonisering 7.9024
Isotopnummer 10
Elektronisk konfiguration [Ar] 3d6 4s2
Oxidationstillstånd -2,-1,1,2,3,4,5,6
Elektron efter energinivå 2,8,14,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Abswurmbachite 6.50 / 6.50 4.96
Achalaite
Achávalite 2.50 / 2.50 6.53
Acmonidesite
Actinolite 5.50 / 5.50 2.98
Adachiite
Adranosite-(Fe) 2.20
Aegirine 6.00 / 6.50 3.50
Aegirine-augite 6.00 / 6.00 3.40
Aenigmatite 5.00 / 6.00 3.74
Aerinite 3.00 / 3.00 2.48
Aeschynite-(Ce) 5.00 / 6.00 5.19
Aeschynite-(Y) 5.00 / 6.00 4.85
Agardite-(Ce) 3.00 / 3.00 3.72
Aheylite 5.00 / 6.00 2.85
Ahrensite 4.14
Akaganeite 3.00
Akatoreite 6.00 / 6.00 3.48
Akimotoite
Albertiniite 2.46
Alcaparrosaite 4.00 / 4.00 2.81
Aliettite 1.00 / 2.00
Allabogdanite 5.00 / 6.00 7.11
Allanite 5.50 / 5.50 3.30
Allanite-(La) 6.00 / 6.00 3.93
Allanite-(Nd)
Allanite-(Y) 5.50 / 5.50 3.30
Allanpringite 3.00 / 3.00 2.54
Allendeite 4.84
Alloclasite 5.00 / 5.00 6.17
Alluaudite 5.00 / 5.50 3.45
Almandine 7.00 / 8.00 4.09
Almarudite 6.00 / 6.00 2.71
Almeidaite
Alpersite 2.50 / 2.50
Alsakharovite-Zn 5.00 / 5.00 2.90
Alumino-ferrobarroisite
Alumino-ferrohornblende
Alumino-ferrotschermakite
Alumino-ferrowinchite
Alumino-magnesiotaramite
Aluminoceladonite
Aluminocerite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.68
Aluminocopiapite 2.50 / 3.00 2.00
Aluminocoquimbite 2.04
Aluminokatophorite 5.00 / 6.00
Aluminomagnesiohulsite 6.00 / 6.00 3.84
Alumoåkermanite 4.00 / 5.00 3.00
Amakinite 3.50 / 4.00 2.93
Amarantite 2.50 / 2.50 2.19
Amarillite 2.50 / 3.00 2.19
Ammoniojarosite 3.50 / 4.50 3.02
Ammoniomagnesiovoltaite
Anandite 3.00 / 4.00 3.94
Anapaite 3.00 / 4.00 2.80
Andradite 6.50 / 7.00 3.70
Andrémeyerite 5.50 / 5.50 4.15
Andreyivanovite
Angarfite 2.50 / 2.50 2.77
Angelellite 5.50 / 5.50 4.87
Ankerite 3.50 / 4.00 3.00
Ankinovichite 2.50 / 3.00 2.48
Annite 2.50 / 3.00 3.17
Annivite
Antigorite 3.50 / 4.00 2.50
Antitaenite
Anzaite-(Ce) 5.05
Apuanite 4.00 / 5.00 5.33
Arakiite 3.00 / 4.00
Arcubisite
Ardennite-(As) 6.00 / 7.00 3.62
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Arfvedsonite 5.50 / 6.00 3.44
Argentojarosite 3.50 / 4.50 3.66
Argentopentlandite 3.50 / 3.50 4.00
Argentopyrite 3.50 / 4.00 4.25
Argentotennantite 3.50 / 3.50 5.00
Argentotetrahedrite
Armalcolite 6.00 / 6.00 4.00
Armbrusterite 3.50 / 3.50 2.78
Arnhemite 2.33
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(BaNa)
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(NaFe)
Arrojadite-(PbFe) 4.00 / 5.00
Arrojadite-(SrFe)
Arsenbrackebuschite 4.50 / 4.50 6.54
Arseniopleite 3.50 / 3.50 4.22
Arseniosiderite 1.50 / 1.50 3.50
Arsenoflorencite-(Nd) 3.50 / 3.50 4.05
Arsenopyrite 5.00 / 5.00 6.07
Arsmirandite
Arthurite 3.00 / 4.00 3.02
Arupite 1.50 / 2.00 2.00
Askagenite-(Nd) 6.00 / 6.00 4.38
Aspedamite 3.00 / 4.00 4.07
Aspidolite 2.00 / 3.00 2.89