Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Mn Mangan

Mn - Mangan - ÖVERGÅNGSMETALL

Mangan är ett silvergrå metalliskt grundämne som finns i den andra kolumnen i det periodiska systemet. Dess kemiska symbol är Mn och dess atomnummer är 25. Mangan finns i naturen som mineraler, som föroreningar i järn och i metamorfa bergarter som granit eller kol.

Mangan har en relativ atommassa på 54,94 g/mol och är det tolfte vanligaste grundämnet i jordskorpan. Dess kristallstruktur är ansiktscentrerad kubisk. Den har en densitet på 7,21 g/cm³ och en smältpunkt på 1245°C och en kokpunkt på 2061°C.

Mangan är mjukt och mjukt, men åtföljs ofta av andra metaller i legeringar, vilket gör det hårdare. Mangan är en utmärkt röntgenabsorbator och används i röntgenrör Mangan finns i litium-manganceller som ofta används i elektroniska apparater. Mangan används ofta i stål som bryts för sin höga hållfasthet och hållbarhet.

Mangan är nödvändigt för människors hälsa i minimala mängder och är viktigt för assimileringen av vitaminer och mineraler i människokroppen. Det är också nödvändigt för den normala funktionaliteten av leverenzymer. Mangan används också i vissa medicinska apparater som ortopediska implantat. Mangan används också för att behandla mangan i dricksvatten för att göra det mer drickbart.
1244°
2097°
54.938044
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
25
Mn
[Ar] 3d5 4s2
2
8
13
2
1.55
7.434
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Mangan Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Mangan
Atomnummer 25
Atomisk massa 54.938044
Symbol Mn
Fusionspunkt 1244
Kokpunkt 2097
Densitet 7.44
Period 4
Grupp 7
Upptäckt 1774 Gahn
Överflöd 950
Radie 1.8
Elektronnegativitet 1.55
Jonisering 7.434
Isotopnummer 11
Elektronisk konfiguration [Ar] 3d5 4s2
Oxidationstillstånd -3,-2,-1,1,2,3,4,5,6,7
Elektron efter energinivå 2,8,13,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Abswurmbachite 6.50 / 6.50 4.96
Achalaite
Actinolite 5.50 / 5.50 2.98
Aenigmatite 5.00 / 6.00 3.74
Agmantinite
Akatoreite 6.00 / 6.00 3.48
Akhtenskite 4.00
Akrochordite 3.50 / 3.50 3.19
Alabandite 3.50 / 4.00 3.95
Allactite 4.50 / 4.50 3.00
Alleghanyite 6.00 / 5.00 4.00
Alluaivite 5.00 / 6.00 2.76
Alluaudite 5.00 / 5.50 3.45
Almarudite 6.00 / 6.00 2.71
Almeidaite
Alpersite 2.50 / 2.50
Aluminomagnesiohulsite 6.00 / 6.00 3.84
Amakinite 3.50 / 4.00 2.93
Andrémeyerite 5.50 / 5.50 4.15
Andrianovite 5.00 / 5.00 3.02
Ankerite 3.50 / 4.00 3.00
Ansermetite 3.00 / 3.00 2.57
Apjohnite 1.50 / 2.00 1.80
Aplowite 3.00 / 3.00 2.33
Arakiite 3.00 / 4.00
Ardennite-(As) 6.00 / 7.00 3.62
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Argandite
Armangite 4.00 / 4.00 4.43
Armbrusterite 3.50 / 3.50 2.78
Arnhemite 2.33
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(BaNa)
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(NaFe)
Arrojadite-(PbFe) 4.00 / 5.00
Arrojadite-(SrFe)
Arseniopleite 3.50 / 3.50 4.22
Arsenoclasite 5.00 / 6.00 4.00
Arupite 1.50 / 2.00 2.00
Asbolane 6.00 / 6.00
Askagenite-(Nd) 6.00 / 6.00 4.38
Astrophyllite 3.00 / 3.50 3.30
Atencioite 4.50 / 4.50 2.84
Attakolite 5.00 / 5.00 3.09
Aurorite 2.00 / 3.00 3.80
Axinite-(Mn) 6.50 / 7.00 3.27
Babingtonite 5.50 / 6.00 3.40
Bafertisite 5.00 / 5.00 3.96
Balangeroite 2.96
Bannisterite 4.00 / 4.00 2.83
Bario-olgite 4.00 / 4.50 4.00
Barysilite 3.00 / 3.00 6.11
Barytolamprophyllite 2.00 / 3.00 3.62
Batiferrite 6.00 / 6.00
Bederite 5.00 / 5.00 3.48
Bementite 6.00 / 6.00 2.98
Benavidesite 2.50 / 2.50 5.60
Benstonite 3.00 / 4.00 3.60
Benyacarite 2.50 / 3.00 2.40
Bermanite 3.50 / 3.50 2.84
Berzeliite 4.50 / 5.00 4.08
Beusite 5.00 / 5.00 3.60
Biraite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.76
Birchite 3.50 / 4.00 3.61
Birnessite 1.50 / 1.50 3.00
Bixbyite 6.00 / 6.50 4.95
Bjarebyite 4.00 / 4.00 4.02
Blatterite 6.00 / 6.00 4.70
Bobfergusonite 4.00 / 4.00 3.54
Bobshannonite 4.00 / 4.00 3.79
Boothite 2.00 / 2.50 2.10
Bornemanite 3.50 / 4.00 3.47
Bostwickite 1.00 / 1.00 2.93
Braccoite 3.56
Brackebuschite 4.00 / 5.00 6.05
Brandtite 3.50 / 3.50 3.67
Braunite 6.00 / 6.50
Brokenhillite 4.00 / 5.00 3.00
Browneite
Brownleeite
Bunnoite
Burckhardtite 2.00 / 2.00 4.96
Buseckite
Buserite
Bussenite 4.00 / 4.00 3.63
Bussyite-(Ce) 3.00
Bussyite-(Y) 4.00 / 4.00
Bustamite 5.50 / 6.50 3.32
Byelorussite-(Ce) 5.50 / 6.00 3.92
Bykovaite 3.00 / 3.00 2.98
Cabalzarite 5.00 / 5.00 3.89
Cafarsite 5.50 / 6.00 3.90
Calderite 4.08
Cámaraite
Campigliaite 3.00
Canutite 2.50 / 2.50 4.11
Carbokentbrooksite 5.00 / 5.00 3.14