Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Cn Copernicium

Cn - Copernicium - ÖVERGÅNGSMETALL

285
0
112
Cn
[Rn] 5f14 6d10 7s2
2
8
18
32
32
18
2
0
0
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Copernicium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Copernicium
Atomnummer 112
Atomisk massa 285
Symbol Cn
Fusionspunkt 0
Kokpunkt 0
Densitet 23.7
Period 7
Grupp 12
Upptäckt 1996 /
Överflöd 0
Radie 0
Elektronnegativitet 0
Jonisering 0
Isotopnummer 0
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f14 6d10 7s2
Oxidationstillstånd 0
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,32,18,2