Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Bk Berkelium

Bk - Berkelium - METALLAKTINIDER

986°
247
3
4
97
Bk
[Rn] 5f9 7s2
2
8
18
32
27
8
2
1.3
6.1979
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Berkelium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Berkelium
Atomnummer 97
Atomisk massa 247
Symbol Bk
Fusionspunkt 986
Kokpunkt 0
Densitet 14.79
Period 7
Grupp 0
Upptäckt 1949 Seaborg et al.
Överflöd 0.001
Radie 0
Elektronnegativitet 1.3
Jonisering 6.1979
Isotopnummer 83
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f9 7s2
Oxidationstillstånd 3,4
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,27,8,2