Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Y Yttrium

Y - Yttrium - ÖVERGÅNGSMETALL

Yttrium är det kemiska grundämnet med atomnummer 39 och symbolen Y. Det är en mjuk, silverfärgad metall, med en relativt låg densitet och ett mycket högt energiinnehåll. Det är mycket reaktivt och kan lätt bilda föreningar med många grundämnen.

De huvudsakliga kemiska egenskaperna hos yttrium är dess låga löslighet och dess förmåga att bilda oxider av sällsynta jordartsmetaller, vilket gör det användbart för att tillverka många legeringar, inklusive superlegeringen Inconel. Det används också vid tillverkning av infraröda ljusglas och för att tillverka smörjmedel.

Yttrium används också som katalysator för flera kemiska reaktioner, inklusive dekarboxylering av aminosyror och hydrering av aromatiska kolväten. Det används också för produktion av lasrar, kristaller som reagerar på strålning och mekaniska processer.

Slutligen är yttrium en viktig komponent i många superkondensatorer, som är enheter som används för att lagra elektrisk energi vid mycket låga temperaturer. Det finns också medicinska tillämpningar för detta element, inklusive cancerbehandling och infektionsförebyggande.
1523°
3337°
88.90584
1
2
3
39
Y
[Kr] 4d1 5s2
2
8
18
9
2
1.22
6.2173
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Yttrium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Yttrium
Atomnummer 39
Atomisk massa 88.90584
Symbol Y
Fusionspunkt 1523
Kokpunkt 3337
Densitet 4.469
Period 5
Grupp 3
Upptäckt 1794 Gadolin
Överflöd 33
Radie 2.3
Elektronnegativitet 1.22
Jonisering 6.2173
Isotopnummer 21
Elektronisk konfiguration [Kr] 4d1 5s2
Oxidationstillstånd 1,2,3
Elektron efter energinivå 2,8,18,9,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Adamsite-(Y) 3.00 / 3.00
Aeschynite-(Y) 5.00 / 6.00 4.85
Agakhanovite-(Y) 6.00 / 6.00 2.67
Agardite-(Ce) 3.00 / 3.00 3.72
Agardite-(Nd) 3.00 / 4.00 3.72
Agardite-(Y) 3.00 / 4.00 3.66
Allanite 5.50 / 5.50 3.30
Allanite-(La) 6.00 / 6.00 3.93
Allanite-(Y) 5.50 / 5.50 3.30
Allendeite 4.84
Almeidaite
Aluminocerite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.68
Alwilkinsite-(Y) 2.00 / 2.50 3.37
Ashcroftine-(Y) 5.00 / 5.00 2.61
Atelisite-(Y) 4.26
Barrydawsonite-(Y)
Bastnäsite-(Y) 4.00 / 4.50 4.90
Batievaite-(Y) 5.00 / 5.50 3.45
Bijvoetite-(Y) 2.00 / 2.00 3.90
Bobtraillite 5.50 / 5.50 3.16
Britholite-(Y) 5.00 / 5.00 4.25
Bussyite-(Ce) 3.00
Bussyite-(Y) 4.00 / 4.00
Byzantievite 4.50 / 5.00 4.25
Calciopetersite 3.00 / 3.00 3.33
Calciosamarskite 6.50 / 6.50 4.48
Calcybeborosilite-(Y) 5.00 / 5.50 3.00
Cappelenite-(Y) 6.00 / 6.00 4.40
Carbokentbrooksite 5.00 / 5.00 3.14
Cayalsite-(Y)
Caysichite-(Y) 4.50 / 4.50 3.03
Ceriopyrochlore-(Ce) 5.00 / 5.50 4.13
Cervandonite-(Ce) 5.00 / 5.00
Chernovite-(Y) 4.00 / 5.00 4.87
Chiappinoite-(Y) 6.00 / 6.00 3.07
Chinleite-(Y) 2.50 / 3.00 3.39
Chukhrovite-(Ce) 3.00 / 3.00
Chukhrovite-(Nd) 3.50 / 4.00 2.42
Chukhrovite-(Y) 3.00 / 3.00 2.27
Churchite-(Y) 3.00 / 3.00 3.27
Crichtonite 5.00 / 6.00 4.46
Davidite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.42
Davidite-(La) 6.00 / 6.00 4.42
Davidite-(Y)
Davisite
Decrespignyite-(Y) 4.00 / 4.00 3.64
Dessauite-(Y) 6.50 / 7.00 4.68
Donnayite-(Y) 3.00 / 3.00 3.30
Dusmatovite 4.50 / 4.50 2.96
Eudialyte 5.00 / 5.50 2.80
Euxenite-(Y) 6.50 / 6.50 4.70
Ewaldite 3.25
Fergusonite-(Ce) 5.50 / 6.50 5.48
Fergusonite-(Y) 5.50 / 6.00 4.30
Fergusonite-(Y)- 5.50 / 6.50
Ferrokentbrooksite 5.00 / 6.00 3.06
Fersmite 4.00 / 4.50 4.69
Fluorbritholite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.66
Fluorbritholite-(Y) 5.50 / 5.50 4.61
Fluorcalciobritholite 5.50 / 5.50 4.20
Fluorthalénite-(Y) 4.00 / 5.00 4.24
Fogoite-(Y) 5.00 / 5.00 3.52
Formanite-(Y) 5.50 / 6.50 7.03
Françoisite-(Nd) 3.00 / 3.00 4.06
Gadolinite-(Ce) 6.50 / 7.00 4.20
Gadolinite-(Y) 6.50 / 7.00 4.00
Gagarinite-(Y) 4.50 / 4.50 4.21
Georgbarsanovite 5.00 / 5.00 3.05
Gerenite-(Y) 5.00 / 5.00 3.30
Goudeyite 3.00 / 4.00 3.50
Gramaccioliite-(Y) 6.00 / 6.00 4.66
Grenmarite 4.50 / 4.50 3.49
Hainite 5.00 / 5.00 3.15
Hellandite-(Y) 5.50 / 6.00 3.70
Hingganite-(Ce) 5.00 / 6.00 4.28
Hingganite-(Y) 5.00 / 6.00
Hingganite-(Yb) 6.00 / 7.00 4.83
Hiortdahlite 5.50 / 5.50 3.27
Hizenite-(Y) 2.98
Horváthite-(Y) 4.00 / 4.00 3.58
Hundholmenite-(Y) 5.00 / 6.00 5.21
Hyalotekite 5.50 / 5.50 3.81
Iimoriite-(Y) 5.50 / 6.00 4.47
Ishikawaite 5.00 / 6.00 6.20
Iwashiroite-(Y) 6.00 / 6.00 7.10
Johnsenite-(Ce) 5.00 / 6.00 3.20
Kainosite-(Y) 5.00 / 6.00 3.40
Kamotoite-(Y) 3.93
Kamphaugite-(Y) 2.00 / 3.00 3.19
Kapitsaite-(Y) 5.50 / 5.50 3.74
Kapustinite 6.00 / 6.00 2.78
Keiviite-(Y) 4.00 / 5.00 4.45
Keiviite-(Yb) 4.00 / 5.00 5.95
Kimuraite-(Y) 2.50 / 2.50 2.60
Kobeite-(Y) 5.50 / 5.50 4.60
Kochite 5.00 / 5.00 3.32
Kozoite-(La) 4.16
Kuliokite-(Y) 4.00 / 5.00 4.30
Lakargiite 8.00 / 8.50 4.59