Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Pm Promethium

Pm - Promethium - METALLANTANIDER

1080°
2730°
145
3
61
Pm
[Xe] 4f5 6s2
2
8
18
23
8
2
1.13
5.582
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Promethium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Promethium
Atomnummer 61
Atomisk massa 145
Symbol Pm
Fusionspunkt 1080
Kokpunkt 2730
Densitet 7.26
Period 6
Grupp 0
Upptäckt 1945 Marinsky et al.
Överflöd 0.001
Radie 2.6
Elektronnegativitet 1.13
Jonisering 5.582
Isotopnummer 14
Elektronisk konfiguration [Xe] 4f5 6s2
Oxidationstillstånd 3
Elektron efter energinivå 2,8,18,23,8,2