Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ho Holmium

Ho - Holmium - METALLANTANIDER

1470°
2720°
164.93033
3
67
Ho
[Xe] 4f11 6s2
2
8
18
29
8
2
1.23
6.0215
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Holmium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Holmium
Atomnummer 67
Atomisk massa 164.93033
Symbol Ho
Fusionspunkt 1470
Kokpunkt 2720
Densitet 8.795
Period 6
Grupp 0
Upptäckt 1878 Delafontaine and Soret
Överflöd 1.3
Radie 2.5
Elektronnegativitet 1.23
Jonisering 6.0215
Isotopnummer 29
Elektronisk konfiguration [Xe] 4f11 6s2
Oxidationstillstånd 3
Elektron efter energinivå 2,8,18,29,8,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Chukhrovite-(Nd) 3.50 / 4.00 2.42
Decrespignyite-(Y) 4.00 / 4.00 3.64
Hingganite-(Y) 5.00 / 6.00
Iwashiroite-(Y) 6.00 / 6.00 7.10
Moskvinite-(Y) 5.00 / 5.00 2.91
Samarskite-(Yb) 5.00 / 6.00 7.03