Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Cm Curium

Cm - Curium - METALLAKTINIDER

1340°
247
3
4
96
Cm
[Rn] 5f7 6d1 7s2
2
8
18
32
25
9
2
1.3
5.9915
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Curium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Curium
Atomnummer 96
Atomisk massa 247
Symbol Cm
Fusionspunkt 1340
Kokpunkt 0
Densitet 13.51
Period 7
Grupp 0
Upptäckt 1944 Seaborg et al.
Överflöd 0.001
Radie 0
Elektronnegativitet 1.3
Jonisering 5.9915
Isotopnummer 133
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f7 6d1 7s2
Oxidationstillstånd 3,4
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,25,9,2