Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ra Radium

Ra - Radium - ALKALISK JORDMETALL

700°
1140°
226
2
88
Ra
[Rn] 7s2
2
8
18
32
18
8
2
0.9
5.2784
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Radium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Radium
Atomnummer 88
Atomisk massa 226
Symbol Ra
Fusionspunkt 700
Kokpunkt 1140
Densitet 5.5
Period 7
Grupp 2
Upptäckt 1898 Pierre and Marie Curie
Överflöd 0.001
Radie 0
Elektronnegativitet 0.9
Jonisering 5.2784
Isotopnummer 15
Elektronisk konfiguration [Rn] 7s2
Oxidationstillstånd 2
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,18,8,2