Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Fr Francium

Fr - Francium - ALKALIMETALL

26.85°
677°
223
1
87
Fr
[Rn] 7s1
2
8
18
32
18
8
1
0.7
4.0727
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Francium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Francium
Atomnummer 87
Atomisk massa 223
Symbol Fr
Fusionspunkt 26.85
Kokpunkt 677
Densitet 1.87
Period 7
Grupp 1
Upptäckt 1939 Perey
Överflöd 0.001
Radie 0
Elektronnegativitet 0.7
Jonisering 4.0727
Isotopnummer 21
Elektronisk konfiguration [Rn] 7s1
Oxidationstillstånd 1
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,18,8,1