Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ni Nickel

Ni - Nickel - ÖVERGÅNGSMETALL

Nickel är ett metalliskt grundämne med symbolen Ni och atomnumret 28. Det finns i grupp 10 av övergångsmetallerna i grundämnenas periodiska system. Det är det femte vanligaste grundämnet i jordskorpan. Nickel är en silvervit metall som har en kubisk kristallstruktur. Den är mjuk och duktil vid rumstemperatur och mycket duktil när den är varm. Den kan stansas, sträckas och formas till specifika former.

Nickel har en hårdhet på 5 till 6 på Mohs-skalan och en smältpunkt på 1453°C. Det är en magnetisk metall. Nickel kombineras lätt med andra element och bildar legeringar, särskilt rostfritt stål och aluminiumlegeringar, samt legeringar som innehåller kobolt och krom.

Nickel används i många industriella tillämpningar, inklusive mekanik, elektronik och metallurgi. Det används ofta för att galvanisera metaller och förhindra korrosion. Det används också i stor utsträckning inom fordons-, flyg- och stålindustrin och används i bildelar, gasturbiner och flygmotorer. Nickel används även i produkter som köksredskap och ugnar samt i smyckesindustrin.
1453°
2732°
58.6934
-1
1
2
3
4
28
Ni
[Ar] 3d8 4s2
2
8
16
2
1.91
7.6398
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Nickel Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Nickel
Atomnummer 28
Atomisk massa 58.6934
Symbol Ni
Fusionspunkt 1453
Kokpunkt 2732
Densitet 8.912
Period 4
Grupp 10
Upptäckt 1751 Cronstedt
Överflöd 84
Radie 1.6
Elektronnegativitet 1.91
Jonisering 7.6398
Isotopnummer 11
Elektronisk konfiguration [Ar] 3d8 4s2
Oxidationstillstånd -1,1,2,3,4
Elektron efter energinivå 2,8,16,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Abelsonite 2.00 / 2.50 1.45
Aerugite 4.00 / 4.00 5.85
Ahlfeldite 2.00 / 2.50 3.37
Akaganeite 3.00
Allabogdanite 5.00 / 6.00 7.11
Alvanite 3.00 / 3.50 2.41
Andreyivanovite
Ankinovichite 2.50 / 3.00 2.48
Annabergite 2.00 / 2.00 3.00
Antitaenite
Aplowite 3.00 / 3.00 2.33
Argentopentlandite 3.50 / 3.50 4.00
Arhbarite
Arsenohauchecornite 5.50 / 5.50 6.35
Arupite 1.50 / 2.00 2.00
Asbolane 6.00 / 6.00
Awaruite 5.00 / 5.00 8.00
Barringerite 7.00 / 7.00 6.92
Bismutohauchecornite 5.50 / 5.50 6.00
Bonaccordite 7.00 / 7.00 5.17
Bottinoite 3.50 / 3.50 2.83
Bouazzerite 2.81
Braggite 1.50 / 1.50 10.00
Breithauptite 3.50 / 4.00 8.23
Brindleyite 2.50 / 3.00 3.17
Bunsenite 5.50 / 5.50 6.40
Burgessite 3.00 / 3.00 2.93
Butianite
Campo del cielo 4.00 / 5.00 7.80
Carrboydite 2.50
Carrollite 4.50 / 5.50 4.50
Cassidyite 3.50 / 3.50 3.10
Chukanovite 3.50 / 4.00 3.60
Clinosafflorite 4.50 / 5.00 7.46
Cobaltlotharmeyerite 4.50 / 4.50
Cobaltneustädtelite 4.50 / 4.50 5.81
Cobalttsumcorite 4.50 / 4.50 5.31
Cochromite 7.00 / 7.00 5.22
Cohenite 5.50 / 6.00 7.20
Comblainite 2.00 / 2.00 3.05
Cooperite 4.00 / 5.00 9.50
Decagonite
Dienerite 3.00 / 3.50
Dissakisite-(La) 6.50 / 7.00 3.79
Djerfisherite 3.50 / 3.50 3.00
Donharrisite 2.00 / 2.00 5.00
Droninoite 1.00 / 1.50 2.86
Dwornikite 2.00 / 3.00 3.34
Dymkovite
Ernienickelite 2.00 / 2.00 3.84
Falcondoite 2.00 / 3.00 2.54
Ferhodsite
Ferrohögbomite-2N2S 6.00 / 7.00
Ferronickelplatinum 5.00 / 5.00 15.39
Ferroskutterudite 6.00 / 6.50
Fletcherite 5.00 / 5.00 4.00
Florenskyite
Garnièrite 2.50 / 4.00 2.60
Garutiite 11.33
Gaspéite 4.00 / 5.00 3.71
Gersdorffite-P213
Gersdorffite-Pa3 5.50 / 5.50 5.98
Gersdorffite-Pca21 6.19
Gillardite 3.00 / 3.00
Glaukosphaerite 3.00 / 4.00 3.78
Godlevskite 4.00 / 5.00 5.27
Goldquarryite 3.00 / 4.00 2.78
Guarinoite 1.50 / 2.00 2.80
Haapalaite 1.00 / 1.00 3.58
Halamishite
Hapkeite
Hauchecornite 5.00 / 5.00 6.36
Haxonite 5.50 / 6.00 7.70
Heazlewoodite 4.00 / 4.00 5.82
Hellyerite 2.50 / 2.50 1.97
Hexamolybdenum 11.90
Hexatestibiopanickelite 2.00 / 2.00 8.94
Hloušekite 2.00 / 3.00 3.30
Honessite 1.00 / 1.50
Honzaite
Horomanite 6.44
Hydrohonessite 2.64
Hydrombobomkulite
Jamborite 2.67
Jolliffeite 6.00 / 6.50 7.10
Kambaldaite 3.00 / 3.00 3.18
Karpinskite 2.50 / 3.00 2.53
Keystoneite 4.40
Kharaelakhite 7.78
Kitkaite 3.50 / 3.50 7.19
Kolovratite 2.00 / 3.00
Krutovite 5.50 / 5.50 7.00
Kullerudite 5.50 / 6.50 6.72
Kurumsakite 4.03
Langisite 6.00 / 6.50 8.17
Lapieite 4.50 / 5.00 4.97
Lawrencite 3.16
Liebenbergite 6.00 / 6.00 4.60
Mackinawite 2.50 / 2.50 4.00