Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element C Kol

C - Kol - ANNAT ICKE-METALL

Kol är ett kemiskt element som är avgörande för livet och för tillverkningen av produkter av alla slag. Det representeras av symbolen C och finns i överflöd i miljön som organiskt kol (som i kol, kolväten, etc.) och oorganisk form (som koldioxid [CO2], kolmonoxid kol [CO], etc.). Det är en viktig del av det organiserade livet på jorden.

Kol är färglöst, luktfritt och kombineras med andra grundämnen för att bilda organiska och oorganiska föreningar. Det anses vara ett av de tre grundämnena som spelar en stor roll i organisk kemi (tillsammans med väte och syre). Kol binder till sig själv och andra grundämnen för att bilda molekyler vars egenskaper bestäms av typen av bindning mellan kolatomerna.

Kol är ett mångsidigt grundämne och molekylerna det bildar kan ha olika egenskaper. De viktigaste egenskaperna med kol är elektrisk ledningsförmåga, termiskt motstånd och förmåga att absorbera fukt. Produkter gjorda av kol används ofta i industrin och i vardagen. De viktigaste kolbaserade produkterna är bränslen, plast, färgämnen, bläck, stål, textilier och kemikalier för kosmetika och läkemedel.

Kol är också ett viktigt element för produktion och lagring av energi. Kol används för att generera energi i kraftverk och kan lagras i form av kol, naturgas och olja. Fossila bränslen kan omvandlas till energi från det kol de innehåller. Kol kan också lagras i form av biomassa (organiskt växt- eller djurmaterial), koldioxid eller kolbaserade kemikalier.
3550°
4827°
12.0112
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
6
C
[He] 2s2 2p2
2
4
2.55
11.2603
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Kol Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Kol
Atomnummer 6
Atomisk massa 12.0112
Symbol C
Fusionspunkt 3550
Kokpunkt 4827
Densitet 2.267
Period 2
Grupp 14
Upptäckt 0 Prehistoric
Överflöd 200
Radie 0.91
Elektronnegativitet 2.55
Jonisering 11.2603
Isotopnummer 7
Elektronisk konfiguration [He] 2s2 2p2
Oxidationstillstånd -4,-3,-2,-1,1,2,3,4
Elektron efter energinivå 2,4

Mineral- Hårdhet Densitet
Abelsonite 2.00 / 2.50 1.45
Abenakiite-(Ce) 4.00 / 4.00 3.21
Acetamide 1.00 / 1.50 1.17
Adamsite-(Y) 3.00 / 3.00
Aerinite 3.00 / 3.00 2.48
Afghanite 5.50 / 6.00 2.55
Agaite 6.99
Agricolaite 4.00 / 4.00 3.53
Albrechtschraufite 2.00 / 3.00 2.60
Alexkhomyakovite
Alloriite 5.00 / 5.00 2.35
Alstonite 4.00 / 4.50 3.69
Alumohydrocalcite 2.50 / 2.50 2.23
Ammonit 6.00 / 7.00 3.20
Ancylite-(Ce) 4.50 / 4.50 3.90
Ancylite-(La) 4.00 / 4.50 3.88
Andersonite 2.50 / 2.50 2.79
Ankerite 3.50 / 4.00 3.00
Antipinite 2.00 / 2.00 2.55
Aragonit 3.50 / 4.00 2.93
Arisite-(Ce)
Arisite-(La) 3.00 / 3.50 4.07
Armangite 4.00 / 4.00 4.43
Artinite 2.50 / 2.50 2.00
Ashburtonite 4.69
Ashcroftine-(Y) 5.00 / 5.00 2.61
Astrocyanite-(Ce) 2.00 / 3.00 3.80
Aurichalcite 2.00 / 2.00 3.64
Azurit 3.50 / 4.00 3.77
Balliranoite
Barbertonite 1.50 / 2.00 2.10
Barentsite 3.00 / 3.00 2.56
Bärnsten 2.00 / 2.50 1.10
Barringtonite 2.83
Barstowite 3.00 / 3.00 5.50
Barytocalcite 4.00 / 4.00 3.64
Bastnäsite-(Ce) 4.00 / 5.00 4.95
Bastnäsite-(La) 4.00 / 5.00 4.95
Bastnäsite-(Nd) 4.00 / 4.50 5.23
Bastnäsite-(Y) 4.00 / 4.50 4.90
Bayleyite 2.05
Baylissite 2.00
Benstonite 3.00 / 4.00 3.60
Beyerite 2.00 / 3.00 6.56
Bijvoetite-(Y) 2.00 / 2.00 3.90
Biraite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.76
Birunite 2.00 / 2.00 2.36
Bismutite 4.00 / 4.00 7.00
Blatonite 2.00 / 3.00 3.99
Bonshtedtite 4.00 / 4.00 2.95
Borcarite 4.00 / 4.00 2.77
Bosoite
Bradleyite 3.00 / 4.00 2.73
Braunerite
Brenkite 3.10
Brianyoungite 2.00 / 2.50 3.93
Britvinite 3.00 / 3.00 5.51
Brugnatellite 2.00 / 2.00 2.14
Burbankite 3.50 / 3.50 3.50
Burkeite 3.50 / 3.50 2.57
Bussenite 4.00 / 4.00 3.63
Bütschliite 2.00
Calcioancylite-(Ce) 4.00 / 4.50
Calcioancylite-(Nd) 4.00 / 4.50
Calcioburbankite 3.00 / 4.00 3.45
Calclacite 1.00
Caledonite 2.50 / 3.00 5.70
Calkinsite-(Ce) 2.50 / 2.50 3.27
Callaghanite 3.00 / 3.50 2.71
Camérolaite 3.10
Canavesite 1.80
Cancrinite 6.00 / 6.00 2.40
Cancrisilite 5.00 / 5.00 2.40
Caoxite 2.00 / 2.50 1.85
Carboborite 2.00 / 2.00 2.12
Carbobystrite 6.00 / 6.00 2.37
Carbocernaite 3.00 / 3.00 3.53
Carbokentbrooksite 5.00 / 5.00 3.14
Carbonate-fluorapatite 5.00 / 5.00 3.12
Carbonate-hydroxylapatite 5.00 / 5.00 3.00
Carbonatecyanotrichite 2.00 / 2.00 2.65
Carborandite
Caresite 2.00 / 2.00 2.57
Carletonite 4.00 / 4.50 2.45
Carpathite 1.50 / 1.50 1.29
Carraraite
Carrboydite 2.50
Caysichite-(Y) 4.50 / 4.50 3.03
Cebaite-(Ce) 4.50 / 5.00 4.81
Cebaite-(Nd) 4.50 / 5.00 4.80
Cejkaite 3.67
Cerusite 3.00 / 3.50 6.50
Chalconatronite 1.00 / 2.00 2.27
Chanabayaite 2.00 / 2.00 1.46
Chaoite 1.00 / 2.00 3.33
Charmarite
Chibaite 6.50 / 7.00 1.93
Chlorartinite 1.87
Chlormagaluminite 1.50 / 2.50 1.98