Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Yb Ytterbium

Yb - Ytterbium - METALLANTANIDER

824°
1193°
173.045
2
3
70
Yb
[Xe] 4f14 6s2
2
8
18
32
8
2
1.1
6.2542
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Ytterbium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Ytterbium
Atomnummer 70
Atomisk massa 173.045
Symbol Yb
Fusionspunkt 824
Kokpunkt 1193
Densitet 6.965
Period 6
Grupp 0
Upptäckt 1878 Marignac
Överflöd 3.2
Radie 2.4
Elektronnegativitet 1.1
Jonisering 6.2542
Isotopnummer 16
Elektronisk konfiguration [Xe] 4f14 6s2
Oxidationstillstånd 2,3
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,8,2

Mineral- Hårdhet Densitet Formel
Aluminocerite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.68 (Ce,Ca)9Al(SiO4)3(SiO3OH)4(OH)3
Calciopetersite 3.00 / 3.00 3.33 Cu2+6Ca(PO4)2(PO3OH)(OH)6·3H2O
Caysichite-(Y) 4.50 / 4.50 3.03 (Ca,Yb,Er)4Y4Si8O20(CO3)6(OH)·7H2O
Fluorcalciobritholite 5.50 / 5.50 4.20 (Ca,REE)5(SiO4,PO4)3F
Hingganite-(Y) 5.00 / 6.00 BeY(SiO4)(OH)
Hingganite-(Yb) 6.00 / 7.00 4.83 BeYb(SiO4)(OH)
Iwashiroite-(Y) 6.00 / 6.00 7.10 YTaO4
Keiviite-(Y) 4.00 / 5.00 4.45 Y2Si2O7
Keiviite-(Yb) 4.00 / 5.00 5.95 Yb2Si2O7
Samarskite-(Yb) 5.00 / 6.00 7.03 YbNbO4
Stornesite-(Y) 3.20 Na6(Ca5Na3)YMg43(PO4)36
Tassieite 3.45 NaCa2Mg3Fe2+2Fe3+(PO4)6·2H2O
Vyuntspakhkite-(Y) 6.00 / 7.00 4.02 Y(Al,Si)(SiO4)(OH,O)2
Xenotime-(Yb) YbPO4
Yakovenchukite-(Y) 5.00 / 5.00 2.83 K3NaCaY2Si12O30·4H2O