Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Yb Ytterbium

Yb - Ytterbium - METALLANTANIDER

824°
1193°
173.045
2
3
70
Yb
[Xe] 4f14 6s2
2
8
18
32
8
2
1.1
6.2542
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Ytterbium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Ytterbium
Atomnummer 70
Atomisk massa 173.045
Symbol Yb
Fusionspunkt 824
Kokpunkt 1193
Densitet 6.965
Period 6
Grupp 0
Upptäckt 1878 Marignac
Överflöd 3.2
Radie 2.4
Elektronnegativitet 1.1
Jonisering 6.2542
Isotopnummer 16
Elektronisk konfiguration [Xe] 4f14 6s2
Oxidationstillstånd 2,3
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,8,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Aluminocerite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.68
Calciopetersite 3.00 / 3.00 3.33
Caysichite-(Y) 4.50 / 4.50 3.03
Fluorcalciobritholite 5.50 / 5.50 4.20
Hingganite-(Y) 5.00 / 6.00
Hingganite-(Yb) 6.00 / 7.00 4.83
Iwashiroite-(Y) 6.00 / 6.00 7.10
Keiviite-(Y) 4.00 / 5.00 4.45
Keiviite-(Yb) 4.00 / 5.00 5.95
Samarskite-(Yb) 5.00 / 6.00 7.03
Stornesite-(Y) 3.20
Tassieite 3.45
Vyuntspakhkite-(Y) 6.00 / 7.00 4.02
Xenotime-(Yb)
Yakovenchukite-(Y) 5.00 / 5.00 2.83