Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Zn Zink

Zn - Zink - DÅLIG METALL

Zink är ett metalliskt kemiskt grundämne med symbolen Zn och atomnummer 30. Det är en del av grupp 12 (eller IIB) av övergångselement på grundämnenas periodiska system. Det finns i jorden och flera mineraler, inklusive sfalerit, innehåller zink.

Zink är en mörkbrun-grå metall med en relativt låg densitet (7,14 g/cm3). Det är en formbar och formbar metall, vilket innebär att den lätt kan böjas eller formas. Den är också relativt mjuk i rumstemperatur, men hårdnar när den svalnar. Det är mycket motståndskraftigt mot korrosion och oxidation.

Zink är mycket vanligt förekommande i legeringar inklusive koppar (den vanligaste vanliga legeringen, koppar-zink, kallas vanligtvis mässing), aluminium och mässing. Det används också vid tillverkning av beläggningar och andra galvaniserade föremål. Det tillsätts också till flera metaller för att förbättra deras korrosiva egenskaper. Dessutom används zink inom den mekaniska och elektriska industrin för att tillverka olika delar och komponenter.

Zink är också mycket viktigt för människors hälsa, eftersom det är ett viktigt mikronäringsämne. Majoriteten av zink i blodomloppet finns i organ och vävnader, inklusive hud, lever och njurar. Zink spelar en viktig roll i protein- och lipidmetabolismen och hjälper till att upprätthålla immunhälsa och reproduktion.
419.6°
907°
65.38
2
30
Zn
[Ar] 3d10 4s2
2
8
18
2
1.65
9.3942
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Zink Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Zink
Atomnummer 30
Atomisk massa 65.38
Symbol Zn
Fusionspunkt 419.6
Kokpunkt 907
Densitet 7.134
Period 4
Grupp 12
Upptäckt 0 Prehistoric
Överflöd 70
Radie 1.5
Elektronnegativitet 1.65
Jonisering 9.3942
Isotopnummer 15
Elektronisk konfiguration [Ar] 3d10 4s2
Oxidationstillstånd 2
Elektron efter energinivå 2,8,18,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Adamite 3.50 / 3.50 4.30
Aenigmatite 5.00 / 6.00 3.74
Aheylite 5.00 / 6.00 2.85
Aldridgeite 3.00 / 3.00 3.33
Almarudite 6.00 / 6.00 2.71
Almeidaite
Alpersite 2.50 / 2.50
Alsakharovite-Zn 5.00 / 5.00 2.90
Alvanite 3.00 / 3.50 2.41
Ankinovichite 2.50 / 3.00 2.48
Annivite
Arakiite 3.00 / 4.00
Argentotennantite 3.50 / 3.50 5.00
Argentotetrahedrite
Armbrusterite 3.50 / 3.50 2.78
Arnhemite 2.33
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(SrFe)
Arsenbrackebuschite 4.50 / 4.50 6.54
Arsendescloizite 4.00 / 4.00 6.57
Arsenohopeite 3.00 / 3.00
Ashoverite 3.30
Aurichalcite 2.00 / 2.00 3.64
Austinite 4.00 / 4.50 4.13
Baileychlore 2.50 / 3.00 3.18
Bannisterite 4.00 / 4.00 2.83
Barium-zinc alumopharmocosiderite 2.50 / 2.50
Bayldonite 4.50 / 4.50 5.50
Beaverite-(Zn)
Bechererite 2.50 / 3.00 3.45
Bernalite 4.00 / 4.00 3.32
Bianchite 2.50 / 2.50 2.03
Birchite 3.50 / 4.00 3.61
Boothite 2.00 / 2.50 2.10
Bortnikovite 4.50 / 5.00 11.16
Boyleite 2.00 / 2.00 2.41
Brackebuschite 4.00 / 5.00 6.05
Bradaczekite
Brass
Brianyoungite 2.00 / 2.50 3.93
Briartite 3.50 / 4.00 4.50
Burovaite-Ca 2.73
Buseckite
Bushmakinite 3.00 / 3.50 6.22
Cadmoindite
Calvertite 4.00 / 5.00 5.24
Cardite
Chaidamuite 2.50 / 3.00 2.72
Chalcophanite 2.50 / 2.50 3.91
Changoite 2.00 / 3.00 2.50
Cheremnykhite 5.50 / 5.50 6.00
Chlorophoenicite 3.00 / 3.50 3.00
Christelite 2.00 / 3.00 2.98
Chubarovite 2.00 / 2.00 2.72
Chudobaite 2.50 / 3.00 2.94
Chvilevaite 3.50 / 4.00 3.00
Cianciulliite 2.00 / 2.00 2.87
Claraite 2.00 / 2.00 3.35
Cleusonite 6.00 / 7.00 4.74
Clinohedrite 5.50 / 5.50 3.33
Cobaltkoritnigite 2.00 / 3.00 3.44
Cryobostryxite 2.00 / 2.00 2.30
Cupalite 4.50 / 4.50 5.00
Danbaite 4.00 / 4.00 7.36
Darapiosite 5.00 / 5.00 2.92
Davidlloydite 3.00 / 4.00 3.66
Denningite 4.00 / 4.00 5.05
Descloizite 3.50 / 3.50 6.10
Dickinsonite-(KMnNa) 3.50 / 4.00 3.42
Dietrichite 2.00 / 2.00 1.80
Dissakisite-(La) 6.50 / 7.00 3.79
Dugganite 3.00 / 3.00 6.33
Dusmatovite 4.50 / 4.50 2.96
Ecandrewsite 5.00 / 5.50 4.00
Ehrleite 3.50 / 3.50 2.64
Ekatite 3.00 / 3.00
Erikapohlite
Esperite 5.00 / 5.00 4.42
Eurekadumpite 2.50 / 3.00 3.83
Fahleite 2.00 / 2.00 2.10
Falsterite 2.00 / 2.00 2.84
Faustite 5.50 / 5.50 2.92
Feinglosite 4.00 / 5.00 6.52
Ferraioloite
Ferri-ottoliniite 5.00 / 6.00
Ferrilotharmeyerite 3.00 / 3.00 4.25
Ferriwhittakerite 6.00 / 6.00
Ferrohögbomite-2N2S 6.00 / 7.00
Ferrokësterite 4.00 / 4.00 4.00
Ferronigerite-2N1S 8.50 / 8.50 4.51
Ferronigerite-6N6S 8.50 / 8.50 4.51
Ferronordite-(La) 5.00 / 5.00 3.54
Ferrotaaffeite-2N'2S 8.50 / 9.00 3.99
Ferrotaaffeite-6N'3S 8.00 / 8.50 4.07
Filatovite 5.00 / 6.00 2.92
Flinteite 2.00 / 2.00 2.49
Flurlite 2.84
Fowlerite
Fraipontite 2.50 / 2.50 3.54