Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Rn Radon

Rn - Radon - INGEN ÄDELGASMETALL

222
2
86
Rn
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
2
8
18
32
18
8
0
10.7485
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Radon Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Radon
Atomnummer 86
Atomisk massa 222
Symbol Rn
Fusionspunkt -71
Kokpunkt -61.8
Densitet 0.00973
Period 6
Grupp 18
Upptäckt 1900 Dorn
Överflöd 0.001
Radie 1.3
Elektronnegativitet 0
Jonisering 10.7485
Isotopnummer 20
Elektronisk konfiguration [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Oxidationstillstånd 2
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,18,8