Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Og Oganesson

Og - Oganesson - OKLASSIFICERAT

294
0
118
Og
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
2
8
18
32
32
18
8
0
0
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Oganesson Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Oganesson
Atomnummer 118
Atomisk massa 294
Symbol Og
Fusionspunkt 0
Kokpunkt 0
Densitet 5
Period 7
Grupp 18
Upptäckt 2006 /
Överflöd 0
Radie 0
Elektronnegativitet 0
Jonisering 0
Isotopnummer 0
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Oxidationstillstånd 0
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,32,18,8