Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ca Kalcium

Ca - Kalcium - ALKALISK JORDMETALL

Kalcium (kemisk symbol Ca) är ett metalliskt kemiskt grundämne som förekommer som en silvergrå metall i fritt tillstånd och som trikalciumfosfat eller kalciumkarbonat i form av salter. Detta kemiska element är det femte vanligaste grundämnet på jorden och det tredje i haven. Det är en av alkalimetallerna.

Kalcium är en silvergrå metall i sitt rena tillstånd. Dess molmassa är 40,08 g/mol och dess atomnummer är 20. Den har en smältpunkt på 1442°C och en kokpunkt på 2572°C. Dess densitet är 1,55 g/cm3. Dess kristallstruktur är ansiktscentrerad kubisk och dess valens är 2+.

Kalcium är en reaktiv metall som lätt kombineras med syre och halogener för att bilda salter, samt syror för att bilda organiska syrasalter. Det är mycket lösligt i vatten och är olösligt i organiska lösningsmedel. Det är en bra katalysator och kan fixera syre- eller hydroxyljoner.

Kalcium används i stor utsträckning inom cement-, fasadbeläggnings- och limindustrin. Det används också vid tillverkning av mejeriprodukter, tändstickor, färgämnen och byggmaterial. Inom medicinen används kalcium som livsmedelstillsats för att öka upptaget av järn och fosfor. CaCO3 används för att adsorbera koldioxid och reglera pH i poolvatten. Slutligen är kalcium en viktig komponent i skelettet hos människor och djur.
839°
1487°
40.078
2
20
Ca
[Ar] 4s2
2
8
8
2
1
6.1132
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Kalcium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Kalcium
Atomnummer 20
Atomisk massa 40.078
Symbol Ca
Fusionspunkt 839
Kokpunkt 1487
Densitet 1.54
Period 4
Grupp 2
Upptäckt 1808 Davy
Överflöd 41500
Radie 2.2
Elektronnegativitet 1
Jonisering 6.1132
Isotopnummer 14
Elektronisk konfiguration [Ar] 4s2
Oxidationstillstånd 2
Elektron efter energinivå 2,8,8,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Abuite
Actinolite 5.50 / 5.50 2.98
Adachiite
Addibischoffite
Adelite 5.00 / 5.00 3.73
Adrianite
Aegirine-augite 6.00 / 6.00 3.40
Aenigmatite 5.00 / 6.00 3.74
Aerinite 3.00 / 3.00 2.48
Aeschynite-(Ce) 5.00 / 6.00 5.19
Aeschynite-(Y) 5.00 / 6.00 4.85
Afghanite 5.50 / 6.00 2.55
Afwillite 3.00 / 3.00 2.62
Agakhanovite-(Y) 6.00 / 6.00 2.67
Agardite-(Ce) 3.00 / 3.00 3.72
Agardite-(La) 3.00 / 4.00 3.72
Agardite-(Nd) 3.00 / 4.00 3.72
Agardite-(Y) 3.00 / 4.00 3.66
Agrellite 5.50 / 5.50 2.88
Agrinierite 5.62
Akatoreite 6.00 / 6.00 3.48
Akermanite 5.00 / 6.00 2.94
Aklimaite
Albite 7.00 / 7.00 2.61
Albrechtschraufite 2.00 / 3.00 2.60
Aldridgeite 3.00 / 3.00 3.33
Aleksandrovite 4.00 / 4.50 3.07
Alexkhomyakovite
Alflarsenite 4.00 / 4.00 2.61
Alfredstelznerite
Aliettite 1.00 / 2.00
Allanite 5.50 / 5.50 3.30
Allanite-(La) 6.00 / 6.00 3.93
Allanite-(Nd)
Allanite-(Y) 5.50 / 5.50 3.30
Allendeite 4.84
Alloriite 5.00 / 5.00 2.35
Alluaivite 5.00 / 6.00 2.76
Alluaudite 5.00 / 5.50 3.45
Almarudite 6.00 / 6.00 2.71
Alnaperbøeite-(Ce)
Alsakharovite-Zn 5.00 / 5.00 2.90
Alstonite 4.00 / 4.50 3.69
Alumino-ferrobarroisite
Alumino-ferrohornblende
Alumino-ferrotschermakite
Alumino-ferrowinchite
Alumino-magnesiohornblende
Alumino-magnesiotaramite
Aluminobarroisite 5.00 / 6.00 2.94
Aluminocerite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.68
Aluminokatophorite 5.00 / 6.00
Aluminotschermakite 5.00 / 6.00
Aluminowinchite
Alumoåkermanite 4.00 / 5.00 3.00
Alumohydrocalcite 2.50 / 2.50 2.23
Alumotungstite
Alumovesuvianite
Aminoffite 5.50 / 5.50 2.94
Ammonit 6.00 / 7.00 3.20
Amstallite 4.00 / 4.00 2.40
Anapaite 3.00 / 4.00 2.80
Andersonite 2.50 / 2.50 2.79
Andesine 7.00 / 7.00 2.66
Andradite 6.50 / 7.00 3.70
Andrianovite 5.00 / 5.00 3.02
Angastonite 2.00 / 2.00 2.47
Angelite 3.50 / 3.50 2.96
Anhydrite 3.50 / 3.50 2.96
Ankerite 3.50 / 4.00 3.00
Anorthite 6.00 / 6.00 2.72
Antarcticite 2.00 / 3.00 1.71
Apatit 5.00 / 6.00 3.16
Aqualite 4.00 / 5.00 2.66
Aradite
Aragonit 3.50 / 4.00 2.93
Arapovite 5.50 / 6.00 3.43
Arctite 5.00 / 5.00 3.11
Ardealite 1.00 / 1.50 2.30
Ardennite-(As) 6.00 / 7.00 3.62
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Armbrusterite 3.50 / 3.50 2.78
Armenite 7.50 / 7.50 2.76
Armstrongite 4.50 / 4.50 2.70
Arnhemite 2.33
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(BaNa)
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(NaFe)
Arrojadite-(PbFe) 4.00 / 5.00
Arrojadite-(SrFe)
Arseniopleite 3.50 / 3.50 4.22
Arseniosiderite 1.50 / 1.50 3.50
Arsenocrandallite 5.50 / 5.50 3.25
Arsenogoyazite 4.00 / 4.00 3.33
Arsenuranylite 2.50 / 2.50 4.25
Asbecasite 6.50 / 7.00 3.70
Asbolane 6.00 / 6.00