Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element As Arsenik

As - Arsenik - METALLOIDER

Arsenik är ett icke-metalliskt kemiskt grundämne med symbolen At och atomnummer 33 som är en del av metalloidfamiljen. Den är ofta i sin trevärda eller femvärda form och finns i jordskorpan, underjorden och vissa vatten. I sitt rena tillstånd är arsenik ett benvitt, grågult, något glänsande fast ämne. Dess löslighet är mycket låg i vatten och mycket reaktiv med syror.

Arsenik är mycket giftigt och det faktum att spårmängder kan vara dödliga gör det till ett extremt farligt naturligt gift. Under medeltiden användes arsenik vid tillverkning av patentfärger för hemfärgning och är känt som "färggift". Arsenikens toxicitet har länge varit känt och i Europa var det känt som "kungarnas gift", eftersom många monarker troddes ha blivit förgiftade med det.

Trots sin klorid används arsenik som livsmedelstillsats och är inblandad i tillverkningen av tändstickor, jordbruksprodukter som herbicider och insekticider och vid behandling av trä. Det används även inom batteriindustrin, elektronik och pyroteknik. Naturlig arsenik används även i halvledarindustrin och arsenikföreningar används för att tillverka produkter som plast och färg.
613°
613°
74.921595
-3
2
3
5
33
As
[Ar] 3d10 4s2 4p3
2
8
18
5
2.18
9.7886
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Arsenik Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Arsenik
Atomnummer 33
Atomisk massa 74.921595
Symbol As
Fusionspunkt 613
Kokpunkt 613
Densitet 5.776
Period 4
Grupp 15
Upptäckt 1250 Albertus Magnus
Överflöd 1.8
Radie 1.3
Elektronnegativitet 2.18
Jonisering 9.7886
Isotopnummer 14
Elektronisk konfiguration [Ar] 3d10 4s2 4p3
Oxidationstillstånd -3,2,3,5
Elektron efter energinivå 2,8,18,5

Mineral- Hårdhet Densitet
Abernathyite 2.00 / 3.00 3.31
Adamite 3.50 / 3.50 4.30
Adelite 5.00 / 5.00 3.73
Aerugite 4.00 / 4.00 5.85
Agardite-(Ce) 3.00 / 3.00 3.72
Agardite-(La) 3.00 / 4.00 3.72
Agardite-(Nd) 3.00 / 4.00 3.72
Agardite-(Y) 3.00 / 4.00 3.66
Akrochordite 3.50 / 3.50 3.19
Aktashite 3.50 / 3.50 5.50
Alacránite 1.50 / 1.50 3.40
Alarsite 3.00 / 3.00 3.32
Algodonite 4.00 / 4.00 8.38
Allactite 4.50 / 4.50 3.00
Alloclasite 5.00 / 5.00 6.17
Ambrinoite 3.31
Anduoite 7.00 / 7.00 8.00
Andyrobertsite 3.00 / 3.00 4.01
Angelellite 5.50 / 5.50 4.87
Annabergite 2.00 / 2.00 3.00
Anorpiment 1.50 / 1.50 3.32
Arakiite 3.00 / 4.00
Ardennite-(As) 6.00 / 7.00 3.62
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Argentobaumhauerite 3.00 / 3.00 5.31
Argentoliveingite
Argentotennantite 3.50 / 3.50 5.00
Arhbarite
Armangite 4.00 / 4.00 4.43
Arsenbrackebuschite 4.50 / 4.50 6.54
Arsendescloizite 4.00 / 4.00 6.57
Arsenic 3.50 / 3.50 5.70
Arseniopleite 3.50 / 3.50 4.22
Arseniosiderite 1.50 / 1.50 3.50
Arsenoclasite 5.00 / 6.00 4.00
Arsenocrandallite 5.50 / 5.50 3.25
Arsenoflorencite-(Ce) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(La) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(Nd) 3.50 / 3.50 4.05
Arsenogorceixite 4.00 / 4.00 3.65
Arsenogoyazite 4.00 / 4.00 3.33
Arsenohauchecornite 5.50 / 5.50 6.35
Arsenohopeite 3.00 / 3.00
Arsenolamprite 2.00 / 2.00 5.30
Arsenolite 1.50 / 1.50 3.70
Arsenopalladinite 4.00 / 4.00 10.40
Arsenopyrite 5.00 / 5.00 6.07
Arsenovanmeersscheite
Arsenowagnerite
Arsenowaylandite 4.00 / 5.00
Arsenpolybasite 3.00 / 3.00 6.18
Arsenquatrandorite
Arsentsumebite 4.00 / 5.00 6.46
Arsenuranospathite 2.00 / 2.00 2.54
Arsenuranylite 2.50 / 2.50 4.25
Arsiccioite 2.00 / 2.50 5.99
Arsmirandite
Arthurite 3.00 / 4.00 3.02
Asbecasite 6.50 / 7.00 3.70
Asselbornite 3.00 / 3.00
Atelestite 4.50 / 5.00 6.82
Atheneite 5.00 / 5.00 10.20
Attikaite 2.00 / 2.50 3.20
Auriacusite 3.00 / 3.00 4.45
Austinite 4.00 / 4.50 4.13
Babánekite
Barahonaite-(Al)
Barahonaite-(Fe) 3.03
Barikaite 5.34
Bariopharmacoalumite 3.50 / 3.50 2.58
Bariopharmacosiderite 3.00 / 3.00 3.07
Barium-zinc alumopharmocosiderite 2.50 / 2.50
Barrotite
Baumhauerite 3.00 / 3.00 5.33
Baumhauerite II 3.00 / 3.00 5.00
Baumstarkite 2.50 / 2.50 5.33
Bayldonite 4.50 / 4.50 5.50
Bearsite 1.80
Bendadaite
Benleonardite 3.50 / 3.50 7.00
Bergslagite 5.00 / 5.00 3.40
Bernardite 2.00 / 2.00 4.50
Bernarlottiite
Berzeliite 4.50 / 5.00 4.08
Betpakdalite-CaCa 3.00 / 3.00 2.91
Betpakdalite-CaMg 3.50 / 3.50 2.94
Betpakdalite-NaCa 2.89
Betpakdalite-NaNa 3.00 / 3.00 2.88
Bettertonite 2.02
Beudantite 4.00 / 4.00 4.10
Biehlite 1.00 / 1.50
Billingsleyite 2.50 / 2.50 5.90
Bonazziite 2.50 / 2.50 3.54
Borisenkoite
Borishanskiite 4.00 / 4.00 10.00
Boscardinite 3.00
Bouazzerite 2.81
Braccoite 3.56
Bradaczekite