Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Rh Rodium

Rh - Rodium - ÖVERGÅNGSMETALL

1966°
3727°
102.9055
-1
1
2
3
4
5
6
45
Rh
[Kr] 4d8 5s1
2
8
18
16
1
2.28
7.4589
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Rodium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Rodium
Atomnummer 45
Atomisk massa 102.9055
Symbol Rh
Fusionspunkt 1966
Kokpunkt 3727
Densitet 12.41
Period 5
Grupp 9
Upptäckt 1803 Wollaston
Överflöd 0.001
Radie 1.8
Elektronnegativitet 2.28
Jonisering 7.4589
Isotopnummer 20
Elektronisk konfiguration [Kr] 4d8 5s1
Oxidationstillstånd -1,1,2,3,4,5,6
Elektron efter energinivå 2,8,18,16,1

Mineral- Hårdhet Densitet Formel
Bowieite 7.00 / 7.00 Rh2S3
Cherepanovite 6.00 / 6.00 9.72 RhAs
Cuprorhodsite 5.00 / 5.50 6.74 CuRh2S4
Ferhodsite (Fe,Rh,Ni,Ir,Cu,Pt)9S8
Ferrorhodsite 4.50 / 4.50 5.71 FeRh2S4
Hollingworthite 6.00 / 6.50 7.91 RhAsS
Irarsite 6.50 / 6.50 11.00 IrAsS
Kashinite 7.50 / 7.50 9.10 Ir2S3
Kingstonite 6.00 / 6.00 7.52 Rh3S4
Konderite 5.50 / 5.50 4.73 PbCu3Rh8S16
Miassite 5.50 / 6.00 Rh17S15
Palladodymite Pd2As
Platarsite 7.50 / 7.50 8.00 PtAsS
Polkanovite 10.22 Rh12As7
Rhodarsenide 4.00 / 5.00 11.27 Rh2As
Rhodium 3.50 / 3.50 16.51 Rh
Rhodplumsite 9.00 Rh3Pb2S2
Xingzhongite 6.00 / 6.00 6.64 (Cu,Pb,Fe)Ir2S4
Zaccariniite 3.50 / 4.00 RhNiAs