Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Po Polonium

Po - Polonium - DÅLIG METALL

254°
962°
209
-2
2
4
6
84
Po
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
2
8
18
32
18
6
2
8.417
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Polonium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Polonium
Atomnummer 84
Atomisk massa 209
Symbol Po
Fusionspunkt 254
Kokpunkt 962
Densitet 9.32
Period 6
Grupp 16
Upptäckt 1898 Curie
Överflöd 0.001
Radie 1.5
Elektronnegativitet 2
Jonisering 8.417
Isotopnummer 34
Elektronisk konfiguration [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Oxidationstillstånd -2,2,4,6
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,18,6