Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Tb Terbium

Tb - Terbium - METALLANTANIDER

1360°
3041°
158.92535
1
3
4
65
Tb
[Xe] 4f9 6s2
2
8
18
27
8
2
1.2
5.8638
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Terbium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Terbium
Atomnummer 65
Atomisk massa 158.92535
Symbol Tb
Fusionspunkt 1360
Kokpunkt 3041
Densitet 8.229
Period 6
Grupp 0
Upptäckt 1843 Mosander
Överflöd 1.2
Radie 2.5
Elektronnegativitet 1.2
Jonisering 5.8638
Isotopnummer 24
Elektronisk konfiguration [Xe] 4f9 6s2
Oxidationstillstånd 1,3,4
Elektron efter energinivå 2,8,18,27,8,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Decrespignyite-(Y) 4.00 / 4.00 3.64
Hingganite-(Y) 5.00 / 6.00
Lepersonnite-(Gd) 3.97
Moskvinite-(Y) 5.00 / 5.00 2.91
Samarskite-(Yb) 5.00 / 6.00 7.03