Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ta Tantal

Ta - Tantal - ÖVERGÅNGSMETALL

2996°
5425°
180.94788
-1
2
3
4
5
73
Ta
[Xe] 4f14 5d3 6s2
2
8
18
32
11
2
1.5
7.5496
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Tantal Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Tantal
Atomnummer 73
Atomisk massa 180.94788
Symbol Ta
Fusionspunkt 2996
Kokpunkt 5425
Densitet 16.654
Period 6
Grupp 5
Upptäckt 1801 Ekeberg
Överflöd 2
Radie 2.1
Elektronnegativitet 1.5
Jonisering 7.5496
Isotopnummer 19
Elektronisk konfiguration [Xe] 4f14 5d3 6s2
Oxidationstillstånd -1,2,3,4,5
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,11,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Achalaite
Alumotantite 7.50 / 7.50 7.00
Bariomicrolite 4.50 / 5.00 5.68
Béhierite 7.00 / 7.50 7.81
Bismutocolumbite 5.50 / 5.50 7.56
Bismutomicrolite 5.00 / 5.00 6.83
Bismutopyrochlore 5.00 / 5.00 4.97
Bismutotantalite 5.00 / 5.00 8.51
Burovaite-Ca 2.73
Calciosamarskite 6.50 / 6.50 4.48
Calciotantite 6.50 / 6.50 7.46
Ceriopyrochlore-(Ce) 5.00 / 5.50 4.13
Cesplumtantite 7.00 / 7.00 6.00
Columbite-(Mg) 6.50 / 6.50 5.04
Columbite-(Mn) 6.00 / 6.00 5.28
Euxenite-(Y) 6.50 / 6.50 4.70
Eveslogite 5.00 / 5.00 2.85
Ferrokentbrooksite 5.00 / 6.00 3.06
Ferrotitanowodginite 5.50 / 5.50
Ferrowodginite 5.50 / 5.50 7.00
Fersmite 4.00 / 4.50 4.69
Fluorcalciomicrolite 4.00 / 5.00 6.16
Fluornatromicrolite 5.00 / 5.00 6.49
Foordite 6.00 / 6.00 6.73
Formanite-(Y) 5.50 / 6.50 7.03
Heftetjernite 4.50 / 4.50
Holtite 8.50 / 8.50 3.60
Hydrokenomicrolite 5.00 / 5.00 6.67
Hydroxycalciomicrolite 5.00 / 6.00 6.18
Hydroxykenomicrolite
Irtyshite 7.00 / 7.00 7.03
Ishikawaite 5.00 / 6.00 6.20
Iwashiroite-(Y) 6.00 / 6.00 7.10
Ixiolite 6.00 / 6.50 6.94
Jedwabite 7.00 / 7.00 8.60
Johnwalkite 4.00 / 4.00 3.40
Kimrobinsonite 2.50 / 2.50 6.00
Koragoite 4.00 / 5.00 4.70
Lakargiite 8.00 / 8.50 4.59
Liandratite 3.50 / 3.50 6.80
Lithiotantite 6.00 / 6.50 7.00
Lithiowodginite 5.00 / 6.00 7.50
Loranskite-(Y) 5.00 / 5.00 4.40
Makarochkinite 5.50 / 6.00 3.93
Marianoite 6.00 / 6.00 3.32
Menezesite 4.00 / 4.00 4.18
Microlite 5.00 / 5.50 4.20
Nalivkinite 3.29
Natrobistantite 6.10
Natrotantite 7.00 / 7.00 7.71
Nioboaeschynite-(Y) 5.00 / 6.00 5.34
Niobocarbide 8.00 / 8.00 10.25
Olmsteadite 4.00 / 4.00 3.31
Oxynatromicrolite 6.51
Oxystannomicrolite
Oxystibiomicrolite
Parabariomicrolite 4.00 / 4.00 5.97
Petscheckite 5.00 / 5.00 5.50
Písekite-(Y) 5.50 / 6.00 4.03
Plumbomicrolite 5.00 / 5.00 6.60
Plumbopyrochlore 4.50 / 5.50 5.04
Polycrase-(Y) 5.00 / 6.00 4.97
Rankamaite 3.00 / 4.00 5.50
Rossovskyite 6.00 / 6.00 6.30
Rynersonite 4.50 / 4.50 6.40
Samarskite-(Y) 5.00 / 6.00 5.60
Samarskite-(Yb) 5.00 / 6.00 7.03
Schiavinatoite 8.00 / 8.00 6.55
Simpsonite 7.00 / 7.50 6.70
Sosedkoite 6.00 / 6.00 6.90
Stibiotantalite 5.50 / 5.50 6.00
Takanawaite-(Y) 5.50 / 5.50 6.97
Tantalaeschynite-(Y) 5.50 / 6.00 5.75
Tantalcarbide 6.00 / 7.00 14.50
Tantalite-(Fe) 6.00 / 6.50 8.20
Tantalite-(Mg) 5.50 / 5.50 6.70
Tantalite-(Mn) 6.00 / 6.50 8.10
Tanteuxenite-(Y) 5.00 / 6.00 5.40
Tantite 7.00 / 7.00 8.45
Tapiolite-(Fe) 6.00 / 6.00 7.82
Tapiolite-(Mn) 6.00 / 6.00 7.72
Taseqite 5.50 / 5.50 3.24
Thoreaulite 5.50 / 6.00 7.60
Titanowodginite 5.50 / 5.50 6.86
Uranmicrolite 5.50 / 5.50 5.75
Uranopolycrase 5.00 / 6.00 5.50
Uranpyrochlore 5.00 / 5.00 4.80
Vigezzite 4.50 / 5.00 5.54
Wodginite 5.50 / 5.50 7.19
Yttrobetafite-(Y) 4.50 / 5.50 3.65
Yttrocolumbite-(Y) 5.00 / 6.00 5.70
Yttropyrochlore-(Y) 4.50 / 5.50 3.60
Yttrotantalite-(Y) 5.00 / 5.50 5.50
Zabinskiite 5.00 / 5.00 3.90
Zimbabweite 5.00 / 5.50 6.20