Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Lr Lawrencium

Lr - Lawrencium - METALLAKTINIDER

1627°
266
3
103
Lr
[Rn] 5f14 7s2 7p1
2
8
18
32
32
8
3
0
0
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Lawrencium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Lawrencium
Atomnummer 103
Atomisk massa 266
Symbol Lr
Fusionspunkt 1627
Kokpunkt 0
Densitet 15.6
Period 7
Grupp 0
Upptäckt 1961 Ghiorso et al.
Överflöd 0
Radie 0
Elektronnegativitet 0
Jonisering 0
Isotopnummer 203
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f14 7s2 7p1
Oxidationstillstånd 3
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,32,8,3