Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element F Fluor

F - Fluor - HALOGEN SOM INTE ÄR METALL

Fluor (kemisk symbol F) är ett icke-metalliskt kemiskt grundämne som ingår i halogenfamiljen. Detta element är i gasformigt tillstånd vid normal temperatur och tryck. Det är den lättaste av alla halogener och har mycket reaktiva egenskaper.

Fluor är ett vitt fast ämne vid rumstemperatur och har en molmassa på 18,9984 g/mol. Det brinner med ett flimrande blått ljus när det utsätts för lågor. Smälttemperaturen för fluor är -219,62°C och dess koktemperatur är -188,14°C.

Fluor har många egenskaper och användningsområden. Det är en av de starkaste oxidanterna eftersom det lätt kan binda till ett stort antal andra kemiska element som syre, natrium, kalcium och magnesium. Fluor är en halogen vars föreningar är mycket brandfarliga. Fluorföreningar används i många industriella och medicinska tillämpningar. Det används i kemikalier, läkemedel, byggmaterial, klorfluorkol och mer.

Dessutom är fluor också användbart för människors hälsa. Det finns i dentala produkter som konstgjorda tänder och tandlacker. Det läggs också till munhygienprodukter, såsom tandkräm, för att förhindra karies.
18.998403163
-1
9
F
[He] 2s2 2p5
2
7
3.98
17.4228
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Fluor Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Fluor
Atomnummer 9
Atomisk massa 18.998403163
Symbol F
Fusionspunkt -219.6
Kokpunkt -188.1
Densitet 0.001696
Period 2
Grupp 17
Upptäckt 1886 Moissan
Överflöd 585
Radie 0.57
Elektronnegativitet 3.98
Jonisering 17.4228
Isotopnummer 6
Elektronisk konfiguration [He] 2s2 2p5
Oxidationstillstånd -1
Elektron efter energinivå 2,7

Mineral- Hårdhet Densitet
Abuite
Acuminite 3.50 / 3.50 3.30
Agrellite 5.50 / 5.50 2.88
Albrechtschraufite 2.00 / 3.00 2.60
Aleksandrovite 4.00 / 4.50 3.07
Althausite 3.50 / 3.50 2.97
Amblygonite 5.50 / 6.00 2.98
Annite 2.50 / 3.00 3.17
Aradite
Arangasite 1.00 / 2.00 2.00
Aravaipaite 2.00 / 2.00 6.00
Arctite 5.00 / 5.00 3.11
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Arisite-(Ce)
Arisite-(La) 3.00 / 3.50 4.07
Arrojadite-(BaNa)
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(NaFe)
Arrojadite-(PbFe) 4.00 / 5.00
Arrojadite-(SrFe)
Arsenogorceixite 4.00 / 4.00 3.65
Arsenogoyazite 4.00 / 4.00 3.33
Arsenowagnerite
Arsenuranospathite 2.00 / 2.00 2.54
Artroeite 2.50 / 2.50 5.36
Aspidolite 2.00 / 3.00 2.89
Astrophyllite 3.00 / 3.50 3.30
Avogadrite 2.62
Babefphite 3.50 / 4.00 4.31
Bafertisite 5.00 / 5.00 3.96
Balipholite 5.00 / 5.50 3.33
Bararite 2.50 / 2.50 2.15
Baratovite 3.50 / 3.50 2.92
Barberiite 1.00 / 1.00 1.89
Barentsite 3.00 / 3.00 2.56
Barlowite 2.00 / 2.50 4.21
Barytolamprophyllite 2.00 / 3.00 3.62
Bastnäsite-(Ce) 4.00 / 5.00 4.95
Bastnäsite-(La) 4.00 / 5.00 4.95
Bastnäsite-(Nd) 4.00 / 4.50 5.23
Bastnäsite-(Y) 4.00 / 4.50 4.90
Belovite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.19
Belovite-(La) 5.00 / 5.00 4.19
Benyacarite 2.50 / 3.00 2.40
Berborite 3.00 / 3.00 2.20
Betalomonosovite
Bideauxite 3.00 / 3.00 6.27
Biraite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.76
Bobdownsite 5.00 / 5.00 3.16
Bobshannonite 4.00 / 4.00 3.79
Bornemanite 3.50 / 4.00 3.47
Borocookeite 3.00 / 3.00 2.62
Boromuscovite 2.50 / 3.00 2.81
Brenkite 3.10
Britholite-(Ce) 5.50 / 5.50 4.20
Britholite-(Y) 5.00 / 5.00 4.25
Britvinite 3.00 / 3.00 5.51
Bulgakite
Bultfonteinite 4.50 / 4.50 2.73
Burpalite 5.00 / 6.00 3.33
Bussenite 4.00 / 4.00 3.63
Bussyite-(Ce) 3.00
Bussyite-(Y) 4.00 / 4.00
Byelorussite-(Ce) 5.50 / 6.00 3.92
Bykovaite 3.00 / 3.00 2.98
Byzantievite 4.50 / 5.00 4.25
Bøggildite 4.00 / 5.00 3.66
Bøgvadite 4.00 / 4.00 3.85
Cabvinite
Calcioaravaipaite 2.50 / 2.50 4.85
Calciobetafite 4.50 / 5.50 4.20
Calcjarlite 4.00 / 4.00 3.51
Calcybeborosilite-(Y) 5.00 / 5.50 3.00
Cámaraite
Canasite 2.71
Cappelenite-(Y) 6.00 / 6.00 4.40
Carbonate-fluorapatite 5.00 / 5.00 3.12
Carbonate-hydroxylapatite 5.00 / 5.00 3.00
Carletonite 4.00 / 4.50 2.45
Carlgieseckeite-(Nd) 5.00 / 5.00 3.91
Carlhintzeite 2.86
Carobbiite 2.00 / 2.50 2.52
Cayalsite-(Y)
Cebaite-(Ce) 4.50 / 5.00 4.81
Cebaite-(Nd) 4.50 / 5.00 4.80
Ceriopyrochlore-(Ce) 5.00 / 5.50 4.13
Charoite 5.00 / 6.00 2.54
Chiolite 3.50 / 4.00 2.84
Chistyakovaite 2.50 / 2.50 3.62
Chondrodite 6.00 / 6.50 3.10
Chromphyllite 3.00 / 3.00 2.88
Chukhrovite-(Ca) 3.50 / 3.50 2.23
Chukhrovite-(Ce) 3.00 / 3.00
Chukhrovite-(Nd) 3.50 / 4.00 2.42
Chukhrovite-(Y) 3.00 / 3.00 2.27
Ciprianiite
Claringbullite 3.90
Clinoferroholmquistite 5.00 / 6.00