Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Am Americium

Am - Americium - METALLAKTINIDER

994°
2607°
243
2
3
4
5
6
95
Am
[Rn] 5f7 7s2
2
8
18
32
25
8
2
1.3
5.9738
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Americium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Americium
Atomnummer 95
Atomisk massa 243
Symbol Am
Fusionspunkt 994
Kokpunkt 2607
Densitet 13.69
Period 7
Grupp 0
Upptäckt 1944 Seaborg et al.
Överflöd 0.001
Radie 0
Elektronnegativitet 1.3
Jonisering 5.9738
Isotopnummer 133
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f7 7s2
Oxidationstillstånd 2,3,4,5,6
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,25,8,2