Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink

Rf - Rutherfordium - ÖVERGÅNGSMETALL

267
4
104
Rf
[Rn] 5f14 6d2 7s2
2
8
18
32
32
10
2
0
0
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Rutherfordium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Rutherfordium
Atomnummer 104
Atomisk massa 267
Symbol Rf
Fusionspunkt 0
Kokpunkt 0
Densitet 23.2
Period 7
Grupp 4
Upptäckt 1969 Ghiorso et al.
Överflöd 0
Radie 0
Elektronnegativitet 0
Jonisering 0
Isotopnummer 0
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f14 6d2 7s2
Oxidationstillstånd 4
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,32,10,2