Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element V Vanadin

V - Vanadin - ÖVERGÅNGSMETALL

Vanadin är ett kemiskt element i familjen övergångsmetaller, med symbolen V och atomnummer 23. Det är en tät och relativt formbar silvergrå solid metall som har en relativt hög hårdhet och densitet. Det har en mycket hög smältpunkt och löser sig långsamt i vatten, men kan lösas med hjälp av kemikalier.

Vanadin är det femte vanligaste grundämnet i jordskorpan, men det är sällan närvarande i användbara mängder och ofta förknippat med andra grundämnen. Den upptäcktes 1830 av svenske kemisten Nils Sefström.

Vanadin används ofta i olika industriella och kommersiella tillämpningar, särskilt inom flygindustrin och raffinering. Det används också som katalysator i den kemiska industrin och som tillsats i stål för att förbättra deras motståndskraft och hårdhet. I sitt naturliga tillstånd är vanadin giftigt och bör inte inandas eller förtäras. Nyligen genomförda studier visar att vanadin kan hjälpa till att sänka kolesterolnivåerna och förbättra kardiovaskulär hälsa.

Vanadin är ett viktigt element för tillverkning och användning av bränslebatterier. Det används också vid tillverkning av legeringar för verktyg och skjutvapen och för att tillverka färgämnen. Andra tillämpningar inkluderar fotosyntes, tillverkning av korrosionsinhibitorer och tillverkning av katalysatorer för diesel- och bensinmotorer.
1890°
3380°
50.9415
-1
2
3
4
23
V
[Ar] 3d3 4s2
2
8
11
2
1.63
6.7462
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Vanadin Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Vanadin
Atomnummer 23
Atomisk massa 50.9415
Symbol V
Fusionspunkt 1890
Kokpunkt 3380
Densitet 6.11
Period 4
Grupp 5
Upptäckt 1801 del Rio
Överflöd 120
Radie 1.9
Elektronnegativitet 1.63
Jonisering 6.7462
Isotopnummer 9
Elektronisk konfiguration [Ar] 3d3 4s2
Oxidationstillstånd -1,2,3,4
Elektron efter energinivå 2,8,11,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Allendeite 4.84
Alvanite 3.00 / 3.50 2.41
Andreyivanovite
Ankangite 6.50 / 6.50 4.44
Ankinovichite 2.50 / 3.00 2.48
Anorthominasragrite 1.00 / 1.00 2.12
Ansermetite 3.00 / 3.00 2.57
Aradite
Ardennite-(As) 6.00 / 7.00 3.62
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Argandite
Averievite 4.00 / 4.00 3.54
Balestraite 2.50 / 3.00 2.95
Bannermanite 3.50
Bariandite 2.70
Bariosincosite 3.00 / 3.00
Barnesite 3.00 / 3.00 3.15
Bassoite 4.00 / 4.50 2.94
Batisivite 7.00 / 7.00 4.62
Bavsiite
Beckettite
Berdesinskiite 6.00 / 6.50
Blossite 3.95
Bluestreakite 2.00 / 2.00 2.63
Bobjonesite 1.00 / 1.00 2.28
Bokite 3.00 / 3.00 2.97
Borisenkoite
Brackebuschite 4.00 / 5.00 6.05
Burnettite
Bushmakinite 3.00 / 3.50 6.22
Byrudite 7.00 / 7.00 4.35
Calciodelrioite 2.50 / 2.50 2.45
Calderónite 3.00 / 4.00 6.05
Calvertite 4.00 / 5.00 5.24
Carnotite 2.00 / 2.00 3.70
Cassagnaite
Cassedanneite 3.50 / 3.50 6.00
Cavansite 3.00 / 4.00 2.21
Cavoite
Cechite 4.50 / 5.00 5.88
Cheremnykhite 5.50 / 5.50 6.00
Chernykhite 3.00 / 4.00 3.14
Chervetite 2.00 / 2.50 6.30
Cleusonite 6.00 / 7.00 4.74
Clinobisvanite 6.95
Cloncurryite 2.00 / 2.00
Colimaite 2.24
Colusite 3.00 / 4.00 4.20
Coparsite
Coronadite 4.50 / 5.00 5.44
Cortesognoite
Corvusite 2.50 / 3.00 2.82
Coulsonite 4.50 / 5.00 5.17
Crichtonite 5.00 / 6.00 4.46
Curienite 3.00 / 3.00 4.88
Davidite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.42
Davidite-(La) 6.00 / 6.00 4.42
Davisite
Delrioite 2.00 / 2.00 3.10
Descloizite 3.50 / 3.50 6.10
Dessauite-(Y) 6.50 / 7.00 4.68
Dickthomssenite 2.50 / 2.50 1.96
Dissakisite-(La) 6.50 / 7.00 3.79
Doloresite 3.27
Dreyerite 2.00 / 3.00 6.25
Dugganite 3.00 / 3.00 6.33
Duttonite 2.50 / 2.50 3.24
Engelhauptite 3.86
Erlianite 3.50 / 3.50 3.11
Evdokimovite
Fernandinite 2.00 / 3.00 2.78
Ferribushmakinite 2.00 / 2.00 6.15
Fervanite 3.28
Fianelite 3.00 / 3.00 3.21
Fingerite
Francevillite 3.00 / 3.00 4.55
Franciscanite 4.00 / 4.00 4.00
Fritzscheite 2.00 / 3.00 4.39
Gamagarite 4.50 / 5.00 4.62
Gatewayite
Germanocolusite 4.50 / 5.00 4.00
Goldmanite 6.00 / 7.00 3.74
Goldquarryite 3.00 / 4.00 2.78
Gottlobite 4.50 / 4.50 3.41
Gramaccioliite-(Y) 6.00 / 6.00 4.66
Grantsite 1.00 / 2.00 2.94
Greenwoodite 5.00 / 5.00 4.81
Grigorievite 5.00 / 5.00 3.67
Gunterite 1.00 / 1.00 2.40
Gurimite
Häggite 4.50 / 4.50 3.00
Hanjiangite 4.00 / 4.00 3.78
Haradaite 4.50 / 4.50 3.80
Hechtsbergite 4.50 / 4.50 6.87
Hemloite 6.50 / 6.50 4.00
Hendersonite 2.50 / 2.50 2.77
Hereroite 8.15
Hewettite 2.50
Heyite 4.00 / 4.00 6.30