Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Lu Lutecium

Lu - Lutecium - METALLANTANIDER

1656°
3315°
174.9668
3
71
Lu
[Xe] 4f14 5d1 6s2
2
8
18
32
9
2
1.27
5.4259
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Lutecium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Lutecium
Atomnummer 71
Atomisk massa 174.9668
Symbol Lu
Fusionspunkt 1656
Kokpunkt 3315
Densitet 9.84
Period 6
Grupp 0
Upptäckt 1907 Urbain/ von Welsbach
Överflöd 0.8
Radie 2.3
Elektronnegativitet 1.27
Jonisering 5.4259
Isotopnummer 22
Elektronisk konfiguration [Xe] 4f14 5d1 6s2
Oxidationstillstånd 3
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,9,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Hingganite-(Y) 5.00 / 6.00
Iwashiroite-(Y) 6.00 / 6.00 7.10
Samarskite-(Yb) 5.00 / 6.00 7.03