Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Sn Tenn

Sn - Tenn - DÅLIG METALL

Tenn är ett metalliskt kemiskt grundämne som bär den kemiska symbolen Sn och atomnumret 50. Det är en del av grupp 14 i det periodiska systemet för grundämnen, sägs tillhöra familjen övergångsmetaller, nämligen de som är mellan metaller och icke -metaller i tabellen.

Tenn finns i sitt ursprungliga tillstånd såväl som i en legering. Det används ofta inom industrin för dess metallurgiska och mekaniska egenskaper.

Tenn är en mycket formbar och formbar silvergrå metall. Den går lätt sönder och vrider sig lätt under inverkan av mekaniska krafter. Den har en låg densitet i förhållande till andra metaller, samt utmärkt elektrisk ledningsförmåga. Slutligen har den en smältpunkt på 232°C.

Tenn är en mycket stabil metall som är känd för att vara mycket eldfast mot syror och korroderar med svårighet, vilket gör den till en mycket eftertraktad metall för sin motståndskraft mot korrosion. Dessutom har den god värmeledningsförmåga och är mycket motståndskraftig mot värme och oxidation.

Tenn används i stor utsträckning inom industrin, för sina metallurgiska egenskaper och sina mekaniska egenskaper. Det används framför allt för att tillverka elektroniska komponenter, mekaniska delar och elektromekaniska produkter, batterier, bihang och isoleringsmaterial. Slutligen används det för att tillverka kosmetika och hushållsrengöringsprodukter, samt färger och bläck.
232°
2270°
118.71
-4
2
4
50
Sn
[Kr] 4d10 5s2 5p2
2
8
18
18
4
1.96
7.3439
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Tenn Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Tenn
Atomnummer 50
Atomisk massa 118.71
Symbol Sn
Fusionspunkt 232
Kokpunkt 2270
Densitet 7.287
Period 5
Grupp 14
Upptäckt 0 Prehistoric
Överflöd 2.3
Radie 1.7
Elektronnegativitet 1.96
Jonisering 7.3439
Isotopnummer 28
Elektronisk konfiguration [Kr] 4d10 5s2 5p2
Oxidationstillstånd -4,2,4
Elektron efter energinivå 2,8,18,18,4

Mineral- Hårdhet Densitet
Abhurite 2.00 / 2.00 4.29
Abramovite
Agmantinite
Aleksandrovite 4.00 / 4.50 3.07
Aluminomagnesiohulsite 6.00 / 6.00 3.84
Asbecasite 6.50 / 7.00 3.70
Atokite 5.00 / 5.00 14.90
Berndtite 1.00 / 2.00 4.50
Bitikleite
Brannockite 5.00 / 6.00 2.98
Burtite 3.00 / 3.00 3.28
Butianite
Cabriite 4.00 / 4.50 10.70
Canfieldite 2.50 / 2.50 6.28
Cassiterite 6.00 / 7.00 6.80
Cernýite 4.00 / 4.00 4.78
Cesplumtantite 7.00 / 7.00 6.00
Chatkalite 4.50 / 4.50 5.00
Coiraite 2.00 / 2.00 5.92
Colusite 3.00 / 4.00 4.20
Cylindrite 2.50 / 2.50 5.40
Dzhuluite 4.71
Eakerite 5.50 / 5.50 2.93
Erazoite
Erniggliite 2.00 / 3.00 5.00
Eta - bronze
Ferrohögbomite-2N2S 6.00 / 7.00
Ferrokësterite 4.00 / 4.00 4.00
Ferronigerite-2N1S 8.50 / 8.50 4.51
Ferronigerite-6N6S 8.50 / 8.50 4.51
Ferrowodginite 5.50 / 5.50 7.00
Foordite 6.00 / 6.00 6.73
Franckeite 2.50 / 2.50 5.50
Genplesite
Hemusite 4.00 / 4.00 4.47
Herzenbergite 2.00 / 2.00 5.20
Hocartite 4.00 / 4.00 4.77
Hulsite 3.00 / 3.00 4.30
Hydroromarchite 5.00
Incaite 2.00 / 2.00
Irinarassite 4.30
Ixiolite 6.00 / 6.50 6.94
Jeanbandyite 3.50 / 3.50 4.41
Kësterite 4.50 / 4.50 4.54
Kiddcreekite 4.00 / 4.00 4.00
Kojonenite
Kristiansenite 5.50 / 6.00 3.30
Kuramite 5.00 / 5.00 4.56
Lakargiite 8.00 / 8.50 4.59
Lévyclaudite 2.50 / 3.00 6.00
Magnesiohulsite 5.50 / 6.50 4.18
Magnesionigerite-2N1S 8.00 / 8.50 4.22
Magnesionigerite-6N6S 8.00 / 8.50 4.22
Malayaite 3.50 / 4.00 4.30
Mawsonite 3.50 / 4.00 4.66
Megawite 5.06
Mengxianminite 6.00 / 6.00 3.85
Mohite 4.00 / 4.00 4.86
Mushistonite 4.00 / 4.50 4.04
Nalivkinite 3.29
Natanite 5.00 / 5.00 4.04
Nekrasovite 4.50 / 5.00 4.62
Niggliite 3.00 / 3.00 13.44
Nisnite 9.41
Nordenskiöldine 5.50 / 6.00 4.20
Ottemannite 2.00 / 2.00 4.84
Oulankaite 3.50 / 4.00 10.27
Ovamboite 3.50 / 3.50 4.74
Oxystannomicrolite
Pabstite 6.00 / 6.00 4.03
Palarstanide 5.00 / 5.00 10.00
Panichiite 2.43
Paolovite 5.00 / 5.00 11.32
Petrukite 4.50 / 4.50 4.61
Pirquitasite 4.00 / 4.00 4.82
Potosíite 2.50 / 2.50 6.20
Rhodostannite 4.00 / 4.00 4.00
Romarchite 2.00 / 2.50
Rustenburgite 5.00 / 5.00 15.00
Sakuraiite 4.00 / 4.00 4.00
Samarskite-(Yb) 5.00 / 6.00 7.03
Schoenfliesite 4.00 / 4.50 3.48
Skaergaardite 4.00 / 5.00 10.64
Sorosite 5.00 / 5.50 7.60
Stannite 3.50 / 4.00 4.30
Stannoidite 4.00 / 4.00 4.29
Stannopalladinite 5.00 / 5.00 10.20
Stibiocolusite 4.00 / 4.50 4.00
Stistaite 3.00 / 3.00 6.91
Stokesite 6.00 / 6.00 3.20
Suredaite 2.50 / 3.00 5.54
Sverigeite 6.50 / 6.50 3.60
Sørensenite 5.50 / 5.50 2.90
Taimyrite II
Taimyrite-I 5.00 / 5.00
Taseqite 5.50 / 5.50 3.24
Tatyanaite 3.50 / 4.00
Teallite 1.50 / 2.00 6.40
Tellurocanfieldite