Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Xe Xenon

Xe - Xenon - INGEN ÄDELGASMETALL

Xenon är ett naturligt kemiskt grundämne, atomnummer 54, symbol Xe och atommassa 131.293. Det är en luktfri och färglös ädelgas som finns i jordens atmosfär i mycket låga koncentrationer. Det är kemiskt inert och stabilt i sitt normala tillstånd.

Xenon har en molmassa på 131,3 g/mol och ett ångtryck på 16,6 kPa vid 25°C. Den är tyngre än luft och vid atmosfärstryck är dess kokpunkt -111,8°C. Den har en smältpunkt på -108,1°C och en relativt låg densitet på 4,94 g/l vid 25°C.

Xenon används ofta för sina kylande och lysande egenskaper. Den används för att producera lysrör och för medicinska tillämpningar som röntgenskanner eller xenonlasrar. Det används också för att pumpa upp däck, för att producera plasmastrålar och för att tillverka vakuumpumpar. Xenon används även inom bilindustrin för strålkastare och för att fylla på nya fordons bränsletankar. Dessutom används xenon i vetenskaplig forskning för att studera olika fysikaliska och kemiska effekter, såsom gasdiffusion och strålningsabsorption.
131.293
2
4
6
8
54
Xe
[Kr] 4d10 5s2 5p6
2
8
18
18
8
0
12.1298
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Xenon Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Xenon
Atomnummer 54
Atomisk massa 131.293
Symbol Xe
Fusionspunkt -111.9
Kokpunkt -107
Densitet 0.005887
Period 5
Grupp 18
Upptäckt 1898 Ramsay and Travers
Överflöd 0.001
Radie 1.2
Elektronnegativitet 0
Jonisering 12.1298
Isotopnummer 31
Elektronisk konfiguration [Kr] 4d10 5s2 5p6
Oxidationstillstånd 2,4,6,8
Elektron efter energinivå 2,8,18,18,8