Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Xe Xenon

Xe - Xenon - INGEN ÄDELGASMETALL

131.293
2
4
6
8
54
Xe
[Kr] 4d10 5s2 5p6
2
8
18
18
8
0
12.1298
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Xenon Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Xenon
Atomnummer 54
Atomisk massa 131.293
Symbol Xe
Fusionspunkt -111.9
Kokpunkt -107
Densitet 0.005887
Period 5
Grupp 18
Upptäckt 1898 Ramsay and Travers
Överflöd 0.001
Radie 1.2
Elektronnegativitet 0
Jonisering 12.1298
Isotopnummer 31
Elektronisk konfiguration [Kr] 4d10 5s2 5p6
Oxidationstillstånd 2,4,6,8
Elektron efter energinivå 2,8,18,18,8