Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Tc Technetium

Tc - Technetium - ÖVERGÅNGSMETALL

2172°
5030°
98
-3
-1
1
2
3
4
5
6
7
43
Tc
[Kr] 4d5 5s2
2
8
18
13
2
1.9
7.28
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Technetium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Technetium
Atomnummer 43
Atomisk massa 98
Symbol Tc
Fusionspunkt 2172
Kokpunkt 5030
Densitet 11.5
Period 5
Grupp 7
Upptäckt 1937 Perrier and Segre
Överflöd 0.001
Radie 2
Elektronnegativitet 1.9
Jonisering 7.28
Isotopnummer 23
Elektronisk konfiguration [Kr] 4d5 5s2
Oxidationstillstånd -3,-1,1,2,3,4,5,6,7
Elektron efter energinivå 2,8,18,13,2